Nedeľa 21. júl 2019 Daniel  24 °C
Správy

Staré Mesto začalo s prerokovávaním územného plánu Chalupkova

Bratislavské Staré Mesto začalo s verejným prerokovávaním Územného plánu zóny (ÚPZ) Chalupkova, 2016. Územnoplánovaciu dokumentáciu chce mestská časť dokončiť ešte v tomto roku.

Ilustračný obrázok k článku Staré Mesto začalo s prerokovávaním územného plánu Chalupkova
Zdroj: TASR

Ide o územie ohraničené z juhu Landererovou ulicou, zo západu Dostojevského radom a Karadžičovou ulicou, zo severu ulicou Mlynské Nivy a z východnej strany Košickou ulicou.

Vymedzenie územia

Pre širšie vzťahy je riešené územie vymedzené z juhu ľavým brehom Dunaja, z východu Prístavným mostom a Bajkalskou, zo severu Záhradníckou ulicou a zo západu Karadžičovou ulicou, Jakubovým a Šafárikovým námestím a Starým mostom.

„Bude to také veľké víťazstvo, lebo je to veľmi dôležitý priestor,“ uviedol staromestský vicestarosta Ľubomír Boháč. Samospráva je podľa neho presvedčená, že má zmysel čím skôr dokončiť tento územný plán zóny. „Aby sme vedeli rozhodovať o tých ďalších investoroch, ktorí ešte nedokončili projekty, že ako to tam bude,“ doplnil Boháč.

Okrem veľkých developerov, ktorí majú na danom území postavené objekty, prípadne predstavili svoje plány, je tam aj niekoľko menších developerov s ešte nedopracovanými projektmi.

Verejnosť môže posielať pripomienky

Návrh ÚPZ Chalupkova, 2016 je k dispozícii na webovej stránke mestskej časti, k nahliadnutiu je zároveň počas stránkových hodín aj na referáte územného plánu staromestského miestneho úradu na Vajanského nábreží. Verejnosť môže svoje pripomienky k predmetnému návrhu posielať miestnemu úradu poštou, a to do 9. septembra tohto roka. Okrem toho je na stredu 31. augusta o 16. hodine v Staromestskej sieni miestneho úradu naplánované verejné prerokovávanie s obyvateľmi.

Podľa plánu obstarávania územno-plánovacích dokumentácií a urbanisticko-architektonických súťaží na obdobie 2016 až 2018, ktorý miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie ešte v máji tohto roka, plánuje mestská časť pripraviť zhruba tri alebo štyri takéto dokumentácie. Jej cieľom je totiž, aby Staré Mesto bolo pokryté čo najväčším počtom ÚPZ.

Prečítajte si aj: Komunitná cyklodielnička ožíva pod Starým mostom

Ilustračný obrázok

Zdroj: TASR