Staré Mesto odstraňuje niektoré invázne druhy drevín

Obyvatelia sa v prípade otázok v súvislosti s odstraňovaním inváznych druhov drevín môžu obrátiť na Referát životného prostredia staromestského miestneho úradu.

Ilustračný obrázok k článku Staré Mesto odstraňuje niektoré invázne druhy drevín
Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Bratislavské Staré Mesto pokračuje v úprave zelene, teda odstraňovaní inváznych druhov stromov. V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny ide o nepôvodné druhy drevín, ktoré môžu aj svojím samovoľným šírením ohrozovať biologickú rozmanitosť. Informuje o tom mestská časť na svojej webovej stránke.

Odstraňujú odumreté dreviny

Počas decembra tohto roka a v januári budúceho roka by mala samospráva odstraňovať takéto dreviny injekčnou metódou z Medickej záhrady, Somolického, Povrazníckej a Björnsonovej ulice a ulice Nad lomom. Na pozemkoch v správe mestskej časti ide prevažne o druh pajaseňa žliazkatého.

Dreviny sa následne odstraňujú až po úplnom odumretí. „V prípadoch možného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo reálnej hrozby vzniku škody na majetku vplyvom pádu suchých konárov, alebo kmeňov ešte neodumretých jedincov sa odporúča primerane odľahčiť korunu orezom časti konárov, alebo odrezaním kmeňa,“ uvádza mestská časť.

Obyvatelia sa v prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s odstraňovaním inváznych druhov drevín môžu obrátiť na Referát životného prostredia staromestského miestneho úradu.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR

Odporúčame