Staré Mesto bude poskytovať dotácie na skultúrnenie verejného priestoru

Cieľom grantového programu je reagovať na potreby mestskej časti, podporovať aktivity jej občanov a zamerať sa na zvyšovanie kvality života obyvateľov.

Ilustračný obrázok k článku Staré Mesto bude poskytovať dotácie na skultúrnenie verejného priestoru
Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Skultúrnenie verejného priestoru, ochrana a tvorba životného prostredia, kultúrno-spoločenské aktivity a rozvoj kultúrneho života. To sú oblasti, v rámci ktorých sa dá požiadať bratislavské Staré Mesto o pridelenie grantu. Prioritami na tento rok je skultúrnenie verejného priestoru. Schválením grantového programu na rok 2017 o tom rozhodli staromestskí poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Medzi typmi projektov, na ktoré je možné požiadať o grant, je napríklad revitalizácia a obnova verejného priestoru, zelene, nevyužitých priestorov či športovísk. Ale tiež komunitné a mobilné záhrady, zveľaďovanie vnútroblokov, predzáhradky alebo kontajnerové stojiská.

Podmienky žiadosti

Žiadosti o pridelenie grantu sa podávajú do 15. októbra, minimálna výška grantu je 500 eur. Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické osoby a podnikatelia, ktorí majú trvalý pobyt, sídlo alebo pôsobia na území mestskej časti a taktiež právnické osoby, ktorých zakladateľom však nie je mestská časť.

Cieľom grantového programu pre rok 2017 je reagovať na potreby mestskej časti, podporovať aktivity jej občanov a zamerať sa na zvyšovanie kvality života obyvateľov. Podmienky poskytovania grantov či formálne a obsahové kritériá výberu úspešných projektov vychádzajú z platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti.

Grantový program je zároveň v súlade s Koncepciou kultúrnej politiky mestskej časti na roky 2016 – 2020, ktorú staromestské miestne zastupiteľstvo schválilo koncom júna 2016.

Ilustračný obrázok

Zdroj: TASR

Odporúčame