Spomíname na zosnulých...

Je čas na spomienky, čas na zamyslenie sa nad životom tých, čo už nie sú medzi nami, ale aj na nad životom našim.

Jozef Gürtler

Je čas na povzdychnutie ,čas na nefalšované a úprimné slzy. Zapálime sviečky svojim pozostalým, chvíľu postojíme, pomodlíme sa za ich duše.

Tento článok nie je možné komentovať.