Samospráva

Ružinov podporí komunitné projekty sumou 253-tisíc eur

Samospráva Ružinova aj tento rok podporí projekty na rozvoj komunity. Záujemcovia môžu žiadať o dotácie do 16. marca.

Ilustračný obrázok k článku Ružinov podporí komunitné projekty sumou 253-tisíc eur
Zdroj: Dnes24.sk

Organizácie alebo občianske združenia smú podať len jednu žiadosť.

Komunitná dotácia

Komunitná dotácia slúži na podporu komunitných krátkodobých projektov zameraných primárne na komunitu a jej rozvoj. Špecifickými prioritami sú na tento rok hlavne životné prostredie, seniori a krúžková činnosť spolu so školskými a mimoškolskými aktivitami detí a mládeže.

Môže ísť napríklad o vybudovanie komunitnej záhrady či kontajnerového stojiska, tvorivé dielne či športový deň. Výška dotácie sa pohybuje od 500 do 5000 eur.

Rozvojová dotácia

Primárnym účelom rozvojovej dotácie je podpora celoročného fungovania organizácie a podpora jej rozvoja. Organizácia by mala dlhodobo, minimálne tri roky, preukázateľne podporovať aktivity na podporu rozvoja Ružinova.

Dotácia môže byť použitá napríklad na nákup materiálu na fungovanie organizácie alebo na investíciu potrebnú na jej ďalší rozvoj. V tomto prípade možno žiadať od 5000 do 20-tisíc eur.

„Ak máte pripravených viacero projektov, musíte sa rozhodnúť, ktorý predložíte. Jednou z podmienok je totiž to, že v kalendárnom roku môže uchádzač predložiť len jeden. Ak ich doručíte viac, vylúčené budú všetky. Dotácia sa neposkytuje ani na ukončené aktivity,“ uviedla riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu Tatiana Tóthová.

Elektronické podávanie žiadostí

Žiadosť sa podáva elektronicky cez portál, kde sa zaregistruje a vyplní elektronický formulár. Následne je potrebné riadne úplne vyplnenú a štatutárnym zástupcom podpísanú žiadosť oscanovať a spolu so scanom povinných príloh podať cez portál v požadovanom termíne. Ak budú prílohy chýbať, miestny úrad ju vyradí.

Zoznam povinných príloh, postup pri podávaní žiadosti, bližšie informácie k dotáciám, ako kontakty v prípade otázok, sú zverejnené na webe Ružinova. O dotáciu nemôže požiadať organizácia, ktorej zakladateľom je obec/mestská časť, respektíve ktorou je iná mestská časť, obec alebo vyšší územný celok.

Oprávneným žiadateľom nie je politická strana, politické hnutie alebo ich koalícia. Mestská časť v roku 2019 podporila 57 žiadostí v celkovej výške 223-tisíc eur.

Najčítanejšie