Nina Táborská Samospráva

Rozvoj koncepcie pre Bratislavu ako Smart City vidia fínski odborníci v budovaní inteligentného mesta

Predpokladom úspešného rozvoja koncepcie Bratislava Smart City je podľa fínskych odborníkov jasne zadefinovaná vízia a stratégia rozvoja zohľadňujúca lokálne potreby, správne nastavenie politík a opatrení.

Ilustračný obrázok k článku Rozvoj koncepcie pre Bratislavu ako Smart City vidia fínski odborníci v budovaní inteligentného mesta
Zdroj: Dnes24.sk

V priestoroch magistrátu sa za účasti vedenia mesta a zahraničných expertov, konal medzinárodný workshop s názvom Smart City Bratislava. Cieľom workshopu bolo získanie informácií a praktických poznatkov zo severských štátov v oblasti tzv. smart riešení. Predmetom workshopu bolo tiež prehodnotiť strategické smerovanie mesta Bratislavy v nadväznosti na danú problematiku.

„Bratislava ako hlavné mesto musí byť schopná poskytovať svojim obyvateľom a návštevníkom mesta lepšie a efektívnejšie služby. Musí sa vedieť vyrovnať s výzvami globalizovaného a dynamického sveta, ako aj s tými, ktorým sa dlhodobo venovala menšia pozornosť. Moderné mestá zvyšujú svoju prosperitu využívaním informácií na kvalitné rozhodovanie, predvídaním problémov na ich proaktívne riešenie či koordináciou svojich zdrojov na zefektívnenie činností,“ povedal v úvode poradca primátora Milan Ježovica.

„Nové programovacie obdobie 2014–2020 je príležitosťou pre Bratislavu otvoriť diskusiu o budúcnosti mesta a jeho ďalšom napredovaní,“ doplnil Ježovica.

Budovanie inteligentného mesta

Rozvoj koncepcie pre Bratislavu ako Smart City vidia fínski odborníci v budovaní inteligentného mesta, ktoré je rozumné, technologicky vyspelé a znamená tiež zmenu prístupu k životu v meste. Predpokladom úspešného rozvoja koncepcie Bratislava Smart City je podľa fínskych odborníkov jasne zadefinovaná vízia a stratégia rozvoja zohľadňujúca lokálne potreby, správne nastavenie politík a opatrení.

Tie si budú vyžadovať prerozdelenie a definovanie nových kompetencií v rámci mesta. Inteligentné mesto v prvom rade spočíva v komunikácii mesta s ľuďmi, s cieľom zapojiť ich do správy mesta a zmeniť ich návyky (napr. cestovanie autom).

Pre hlavné mesto je preto kľúčové vytvorenie vhodnej platformy spolupráce: interne na úrovni Magistrátu, ako aj s externým prostredím.

Nepochybne dôležitým aspektom rozvoja inteligentného mesta je mobilizovanie finančných zdrojov a ich čerpanie v prospech rozvoja „hard“ a „soft“ infraštruktúry. Podľa konzultanta Santtu Hulkkonena rozvoj mesta môže začať zapájaním sa do európskych dotačných programov a vytváraním prvých pilotných demoprojektov.

Medzinárodný workshop bol organizovaný pod záštitou Fínskeho veľvyslanectva v Prahe, v spolupráci s Oddelením stratégie a projektov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a spoločnosťou Solved.

Prečítajte si tiež: Nové programové obdobie EÚ má priniesť Bratislave ďalšie projekty

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie