Rozhovor so šéfom Dopravného podniku: "Sťažnosti zo strany cestujúcej verejnosti klesli až o 90 percent"

Ponúkame vám rozhovor s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Dopravného podniku Bratislava Ľubomírom Belfim. Do funkcie nastúpil v lete v roku 2011. Prečítajte si, akými zmenami za toto obdobie podnik prešiel a na čo sa môže cestujúca verejnosť tešiť už v blízkej budúcnosti.

Nina Táborská
Ilustračný obrázok k článku Rozhovor so šéfom Dopravného podniku: "Sťažnosti zo strany cestujúcej verejnosti klesli až o 90 percent"
Zdroj: Dnes24.sk

V akom stave sa nachádzal podnik keď ste nastúpili do funkcie?

Bolo to obdobie zmien, počas ktorého sme zaviedli mnohé opatrenia. Zmeny vyplývali z kritickej finančnej situácie Dopravného podniku a realizovali sme ich na základe výsledkov komplexného auditu, o ktorom rozhodlo predstavenstvo spoločnosti. Redukčné opatrenia boli doslova nevyhnutné, veď plánovaná strata v roku 2011 predstavovala 11,5 milióna eur s predpokladom jej zvýšenia až na 12 miliónov. Stav úverov v júli roku 2011 dosahoval vyše 50 miliónov, neuhradené záväzky vyše 16 miliónov a dlhy zo strany mesta nakumulované z minulých obdobiach predstavovali takmer 15 miliónov eur. Ak by som mal ten prvý rok zhodnotiť celkovo, bol ťažký, no zároveň priniesol pozitívne výsledky.

V akej finančnej situácii sa nachádza DPB dnes?

Ak by neprišlo k neplánovaným investíciám – sanácia havarijného stavu tunelu pod Hradom, ktorú sme hradili z vlastných prostriedkov a dokonca mesto neposkytlo na túto opravu žiadne finančné prostriedky, už v roku 2013 by sme mohli hovoriť o kladnom hospodárskom výsledku. Ak by som pôsobenie vedenia podniku mal zhodnotiť za celé štyri roky, tak hospodárenie za toto obdobie sa vyvíja priaznivo až do súčasnosti. Od roku 2011 sa strata z hospodárenia podniku medziročne znižovala a v roku 2014 už predpokladáme vyrovnané hospodárenie. Napokon, aj výsledky kontroly Mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy hovoria jasne: zo správy o výsledku finančnej kontroly vyplýva, že hospodárenie DPB sa v preverovanom období vyvíjalo priaznivo, výrazne sa šetrilo a neboli zistené žiadne závažné nedostatky.

Verejnosť je svedkom masívnej modernizácie vozidlového parku, aké kroky a opatrenia bolo nutné prijať, aby Bratislavčania jazdli v nových vozidlách?

Po stabilizácii podniku bola pre nás najdôležitejšou úlohou modernizácia vozidlového parku. Koncom roka 2013 boli vyhlásené tri verejné obstarávania, vďaka ktorým dnes využívame priam historickú šancu na obnovu trolejbusov a električiek. Naše trolejbusy boli v katastrofálnom stave a museli sme si dokonca vozidlá prenajať, aby sme dokázali denne vypravovať všetky vozidlá podľa platných cestovných poriadkov. 120 nových vysúťažených trolejbusov úplne obnoví celý vozidlový park trolejbusov a 60 električiek za obnoví zhruba polovicu vozidlového parku električiek.

Čo poskytujú nové vozidlá cestujúcim okrem komfortu?

V prvom rade sa cestovanie skvalitní, zrýchli a prinesie úsporu prevádzkových nákladov. Zvýši sa aj priemerná rýchlosť trolejbusov a prepravná kapacita stúpne až o 20 percent, čím sa zvýšia aj tržby. Podarí sa nám znížiť počet vypravených vozidiel až o 18 percent. Obojsmerné električky budú nasadené pravdepodobne do Petržalky a jednosmerné na najvyťaženejšie linky jednotlivých radiál v meste. Budú to moderné električky, v ktorých je dostatok miesta, vhodné umiestnenie zádržných systémov a cestujúca verejnosť, ale samozrejme aj naši vodiči, nepochybne ocenia najmä ich veľmi tichý, pokojný chod. Všetky nové vozidlá, nie len električky, ale aj trolejbusy sú nízkopodlažné, a kompletne klimatizované. Pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou bude k dispozícii výklopná plošina. Vo vozidle bude aj zariadenie pre hlasovú komunikáciu medzi nevidiacimi cestujúcimi a vodičom. Samozrejmosťou bude aj prehľadný audiovizuálny, informačný a vnútorný i vonkajší kamerový systém.

Vôbec po prvýkrát sa podarilo na úhradu vozidiel využiť eurofondy, čo bolo nutné urobiť aby sa to podarilo?

Prvýkrát v histórii má mesto Bratislava možnosť financovať obnovu vozového parku z prostriedkov EÚ. Procesy potrebné k získaniu eurofondov prebiehali mimoriadne rýchlo vďaka vysokému nasadeniu, najmä na strane manažmentu a zamestnancov DPB. Vďaka patrí ministrovi dopravy Jánovi Počiatkovi a jeho kolegom, ktorí vypočuli našu argumentáciu a uvoľnili prostriedky z eurofondov na modernizáciu nášho zastaralého vozidlového parku.

Ako budú tieto eurofondy využité?

Celkové výdavky na obnovu trolejbusového parku z prostriedkov EÚ sú vo výške 60, 9 miliónov eur a na modernizáciu vozidlového parku električiek 152, 1 miliónov eur. Z týchto prostriedkov sa bude v troch etapách modernizovať aj údržbová základňa, pričom v prvej fáze bude do modernizácie depa investovaných približne 20 miliónov, s tým, že proces bude pokračovať v ďalších etapách. Na modernizáciu vozidlového parku a modernizáciu údržbovej základne v prvej etape sa celkovo preinvestuje až 230 miliónov eur.

Akými najzásadnejšími zmenami prešiel DPB za posledné obdobie?

V roku 2011 sme prijali program na zníženie nehodovosti. Počty nehôd z vlastnej viny pri autobusoch majú klesajúcu tendenciu. Od konca roka 2012 zavedením bezpečnostno-technických opatrení vo vozidlách MHD sa eliminovali úniky pohonných hmôt. V roku 2014 sa po vyše tridsiatich rokoch komplexne obnovilo a zmodernizovalo pracovisko dispečingu, takže v prípade akéhokoľvek problému sa dokáže okamžite vyselektovať poloha vozidiel MHD a včas zasiahnuť. V roku 2011 nastali zásadné zmeny aj na oddelení prepravnej kontroly. Zaviedli sa prísne kontroly revízorov a bol zavedený systém audiozáznamov pri vykonávaní kontrol. Do prevádzky sme uviedli Non-stop linku. V snahe skvalitniť a zjednodušiť platobný styk sme zaviedli možnosť platiť pokuty aj prostredníctvom platobných kariet. Revízori sú tiež vybavení prenosnými terminálmi. Po týchto opatreniach klesli sťažnosti zo strany cestujúcej verejnosti až o 90 percent.

Ako by ste zhodnotili posledný rok?

Bol to kontinuálny proces zmien a prijatých opatrení, ktoré sme nastavili ešte v roku 2011. Prvé roky boli nesmierne náročné z pohľadu stabilizácie podniku, ale zvládli sme ich. Rok 2013 bol pre Dopravný podnik Bratislava azda najvýznamnejším rokom v histórii podniku z hľadiska modernizácie vozidlového parku. Mimoriadne priaznivé výsledky DPB dosiahol aj z pohľadu ekonomickej situácie. Plánovaná strata na rok 2013 bola vo výške 2 930 000 EUR no túto hroziacu plánovanú stratu sa podarilo zvrátiť a to na čiastku 984 026 EUR, čo predstavuje lepšie plnenie oproti plánu až o 1 945 974 eur. Verím, že v tomto roku sa nám podarí dosiahnuť vyrovnaný hospodársky výsledok, napokon, je to aj podmienka Európskej únie, aby sme mohli čerpať prostriedky z eurofonov.

Čo poteší cestujúcu verejnosť v najbližšej dobe?

Určite to bude modernizovaný vozidlový park, vďaka ktorému budú môcť cestovať na európskej úrovni. V roku 2014 pokračuje aj modernizácia vozidlového parku autobusov. DPB zrealizoval verejné obstaranie na 50 ks autobusov s možnosťou využitia opcie na nákup ďalších 50 vozidiel. Prvé autobusy už jazdia v uliciach mesta na najvyťaženejších linkách, do konca roka budú dodané ďalšie a zvyšok počas prvého polroka 2015. Do leta budúceho roku pribudne do vozidlového parku 100 nových autobusov, vďaka čomu sa priemerný vek autobusov zníži na 6,3 rokov a spoločne so 120 novými trolejbusmi a 60 novými električkami sa obnoví až 65 percent vozidlového parku.

Foto: Dopravný podnik Bratislava

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame