Rača odstúpila od zmluvy so zhotoviteľom škôlky na Novohorskej ulici

Vedenie Rače súbežne rieši situáciu rodičov, ktorí svoje deti prihlásili do pripravovanej škôlky.

Ilustračný obrázok k článku Rača odstúpila od zmluvy so zhotoviteľom škôlky na Novohorskej ulici
Zdroj: Bratislava - Rača

Rača odstúpila od zmluvy so zhotoviteľom škôlky na Novohorskej ulici. Stavebná firma sa totiž po začatí prác ocitla v problémoch a práce najskôr prerušila, neskôr úplne zastavila. Rača preto musela nanovo spustiť proces prípravy verejného obstarávania. Samospráva o tom informuje na svojom webe.

Nová škôlka

Rača plánovala do konca roku 2018 otvoriť novú materskú školu na Novohorskej ulici. Stavebná firma sa však po búracích prácach a začatí stavebných činností ocitla v druhotnej platobnej neschopnosti, pričom zmluvne dohodnuté práce najskôr prerušila a neskôr úplne zastavila. „Mestská časť so spoločnosťou riadne rozviazala zmluvu a nanovo spustila proces prípravy verejného obstarávania. Na nového zhotoviteľa diela bude v priebehu niekoľkých dní vyhlásené verejné obstarávanie, pričom pri uplatňovaní sankcií voči firme bude mestská časť postupovať v rámci ustanovení uzatvorených zmlúv. O peniaze získané na realizáciu novej materskej školy Rača nepríde,“ uviedla hovorkyňa račianskej samosprávy Eva Miklánková.

Vedenie Rače súbežne rieši situáciu rodičov, ktorí svoje deti prihlásili do pripravovanej škôlky. Aby im uľahčila situáciu a umožnila umiestniť deti do iných ako obecných predškolských zariadení, pripravila do zastupiteľstva návrh na kompenzačný príspevok. O podmienkach získania a konečnej výške príspevku bude rokovať miestne zastupiteľstvo na svojom septembrovom zasadnutí.

Na projekte škôlky na Novohorskej ulici pre približne 100 detí pracuje samospráva od roku 2016, keď zakúpila nevyužívaný areál detského sanatória. Následne vypracovala projekt kompletnej rekonštrukcie a nadstavby, zabezpečila finančné prostriedky z vlastných zdrojov aj vládneho grantu a zrealizovala verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Rozpočet stavby je vo výške 851 000 eur. Mestská časť získala na budovanie novej materskej školy dotáciu od ministerstva pôdohospodárstva približne 573 000 eur.

Zdroj: TASR