Tlačové správy

Práca vodiča MHD má množstvo výhod

Zhovárali sme sa s riaditeľom odboru ľudských zdrojov Ing. Stanislavom Brúderom o profesii vodiča verejnej dopravy v hlavnom meste.

Ilustračný obrázok k článku Práca vodiča MHD má množstvo výhod
Zdroj: Dnes24.sk

DPB v súčasnosti hľadá vodičov autobusov MHD v Bratislave. Pre­čo?

Dochádza k prirodzenej fluktuácii tak ako v každých veľkých spoločnostiach. Zamestnanci odchádzajú do dôchodku alebo z rôznych osobných či rodinných dôvodov. Táto práca má však množstvo výhod: poskytujeme vodičom príspevky na stravovanie, dokonca mimobratislavským uchádzačom prispievame na ubytovanie aj cestovné. Dokonca aj mzdové ohodnotenie je veľmi výhodné. Keď si napríklad vezmete predavačku alebo zdravotnú sestru, ktorých mzdy sa často pohybujú len na úrovni minimálnej mzdy, v Dopravnom podniku Bratislava je priemerný mesačný plat vodiča okolo 1000 EUR.

Aké kritériá musí spĺňať vodič autobusu MHD?

Musí to byť uchádzač nad 24 rokov s vodičským oprávnením skupiny D. V prípade, že nespĺňa túto požiadavku, v našom stredisku Autoškoly mu na náklady DPB zabezpečíme preškolenie zo skupiny C na požadovanú skupinu D. Myslím, že je to veľký benefit, veď, napokon, uvedomme si, že mnohé spoločnosti takéto výhodné podmienky neposkytujú.

Čo ešte vyžadujete od budúcich vodičov?

V rámci prijatia do pracovného pomeru musí uchádzač predložiť výpis z Európskej karty vodiča. Samozrejme, musí byť zdravotne spôsobilý vykonávať túto požiadavku a zároveň aj absolvovať psychologické testy. Sú to však štandardné testy, takže uchádzači ich obvykle bezproblémovo zvládajú.

Ako vyzerá súčasný trh čo sa týka vodičov autobusov?

Pracovný trh v súčasnosti ponúka hotových vodičov autobusov v obmedzenom množstve. Personálny útvar na požiadavku k navýšeniu, doplneniu počtu vodičov autobusov MHD reaguje. Aj preto sme zaviedli výhodné podmienky pre vodičov autobusov a poskytujeme im bezplatné preškolenia. Je to však náročný proces, nakoľko v dnešnej dobe je na trhu množstvo nezamestnaných, ktorí však, podľa môjho názoru, nemajú vôľu prekvalifikovať sa na iné pracovné zaradenie. Pritom však nejde o náročný proces prekvalifikácie.

Sú vodiči autobusov, ktorí dodržiavajú predpisy a majú minimálnu nehodovosť aj adekvátne odmenení?

Každoročne počas Dňa zamestnancov DPB, a.s. vyzdvihneme niektorých vynikajúcich zamestnancov, medzi ktorými, samozrejme, nechýbajú ani vodiči autobusov, električiek a trolejbusov. Som presvedčený, že drvivá väčšina zamestnancov DPB, a.s. robí dobré meno nášmu podniku v očiach verejnosti a pochopiteľne im za to prináleží adekvátna odmena.

Akým spôsobom odbor ľudských zdrojov, ktorému šéfujete, hľadá nových adeptov na túto profesiu?

Výberové konanie zverejňujeme rôznymi spôsobmi. Prevažne využívame internetový portál www.profesia, ďalej zverejňujme ponuku v DPB, a.s. formou letákov v jednotlivých objektoch DPB, a.s. a v súčasnosti aj rozšírením na možnosť súbežného pracovného pomeru na kratší pracovný čas a zverejňujeme ponuky v predajniach cestovných lístkov DPB, a.s. a v samotných prostriedkoch MHD. Samozrejme, ponuka je aj na stránke www.dpb.sk. V tomto období sme rozšírili ponuku na vysokých školách a sú zverejnené aj v masovokomuni­kačných prostriedkoch – napríklad v LCD monitoroch v našich autobusoch či v zastávkových rádiách RADIOPOINT.

Paradoxne, na Slovensku máme množstvo nezamestnaných ľudí, ktorí sa však takýmto profesiám vyhýbajú. Ako si to vysvetľujete? Verejná mienka o výkone práce vodiča autobusu MHD je ovplyvnená mediálnym zverejnením ojedinelých prípadov konfliktných situácií cestujúcich. Potenciálny uchádzač o túto prácu nechce byť „mediálne prefackaný“. Nemôžem však tvrdiť, že by záujemcovia o túto prácu na pracovnom trhu neboli, o čom svedčia aj ponuky po zverejnení inzerátu, ale mnohí si myslia, že túto prácu môže vykonávať hocikto. Pochopiteľne, musí spĺňať zadané požiadavky. A ako si vysvetľujem nezáujem dlhodobo nezamestnaných o novú prácu? Ľudia, ktorí sú dlhšie bez práce, strácajú veľmi rýchlo schopnosť komunikácie a byť bez práce im začína vyhovovať. Pritom, ešte raz prízvukujem, že priemerná mesačná mzda vodiča MHD v našom podniku je 1000 EUR, čo je podľa mňa veľmi slušné mzdové ohodnotenie.

Kde sa môže potenciálny uchádzač o prácu vodiča autobusu uchádzať o toto zamestnanie?

Za týmto účelom sme zriadili špeciálnu adresu vodici@dpb.sk, kde môžu posielať svoje životopisy. Dokonca môžu prísť aj osobne na sídlo DPB na Olejkárskej ulici č. 1 na personálne oddelenie alebo sa kontaktovať telefonicky na číslach 02/5950 2121 alebo 02/5950 2234. Zá­roveň môžu prísť aj do objektu DPB, a.s. v depe Jurajov Dvor na personálny referát. Veríme, že sa nám podarí zohnať nové posily a najmä takých vodičov, s ktorými bude spokojná aj cestujúca verejnosť.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM