Poslanci znefunkčnili rokovanie mestského zastupiteľstva

Polhodinová prestávka na dnešnom poslednom mestskom zastupiteľstve Bratislavy v tomto volebnom období znefunkčnila prácu najvyššieho orgánu hlavného mesta.

Maros Palesch

Po nej nebolo možné schváliť 40. bod programu o dlhodobom nájme nebytových priestorov Karloveskému športovému klubu, ani rokovať o ďalších bodoch.

Keď dal primátor Andrej Ďurkovský hlasovať o predloženom uznesení, prezentovalo sa iba 30 poslancov. Aj pri druhom pokuse o hlasovanie ich bolo iba o štyroch viac, čo opäť bolo pod 50-percentnou potrebou účasti z 80-členného zastupiteľstva, aby bolo uznášaniaschopné. Preto primátor vyhlásil ďalšiu polhodinovú prestávku. Po nej sa na dvakrát prezentoval nedostatočný počet poslancov.

„Končím zastupiteľstvo a pokračovať budeme na budúci týždeň vo štvrtok o 12. hodine,“ uzavrel rokovanie Ďurkovský.

Tento článok nie je možné komentovať.