Počas Rozlúčky s letom sa na Štúrovú ulicu a Starý most električkou nedostanete

Druhý ročník skvelej akcie Rozlúčka s letom so sebou prinesie malé obmedzenie pre električky. Avšak vďaka tomu sa za záver leta zabavíme, ako sa patrí.

Správa o výluke električiek nás nikdy neteší. Tentoraz to bude výnimka. Na Štúrovej ulici sa bude konať 2. ročník skvelej akcie Rozlúčka s letom, ktorá sa koná pod záštitou primátora Iva Nesrovnala. A práve z tohto dôvodu nebudú v nedeľu 10. septembra po Štúrovej ulici a Starom moste premávať električky.

Náhradná doprava

Náhradná doprava za linky č. 1 a 3 bude od začiatku dennej premávky do konca dennej premávky zabezpečená autobusovou linkou X95, ktorá bude premávať z Vyšehradskej k Nemocnici sv. Michala nasledovne:

Linky č. 95 a 97 nebudú premávať.

Linka č. X95 smer Nemocnica sv. Michala – z konečnej Vyšehradská po trase linky č. 95 po zástavku Farského, ďalej po trase Bosákova, Černyševského, železničný prejazd, Einsteinova, Most Apollo, Košická, Mlynské nivy, Ulica 29. augusta, Cintorínska, Nemocnica sv. Michala.

Obslúži zastávky ako linka č. 95 a Most Apollo, Prístavná, Autobusová stanica, Cintorínska a Nemocnica sv. Michala.

Linka č. X95 smer Vyšehradská – z Cintorínskej ulice vodiči odbočia doľava na Rajskú a následným odbočením doľava na Dunajskú ulicu pokračujú na Mlynské nivy, Košická, Most Apollo, Einsteinova, Krasovského, zjazdová rampa Starého mosta, po ktorej pokračujú priamo v smere Petržalka po zástavku Farského. Na zástavke Farského sa napoja na trasu linky č. 95 a pokračujú na konečnú Vyšehradská.

Obslúži zastávky Nemocnica sv. Michala, Ul. 29 augusta, Autobusová stanica, Košická, Most Apollo a zastávky ako linka č. 95.

Zástavka Muchovo námestie nebude obsluhovaná.

Električky

Električky budú od začiatku do ukončenia premávky premávať v režime:

Linka č. 1

Z Hlavnej stanice okružnou trasou: po trase Obchodná, Kapucínska, tunel, Rázusovo nábrežie, Mostová, Jesenského, Nám. SNP, Obchodná, Hlavná stanica. Vynechá zastávky Nám. SNP (smer Petržalka), Šafárikovo nám., Farského, Jungmanova. Obslúži všetky zastávky po trase.

Linka č. 3

z Rače okružnou trasou: po trase Obchodná, Kapucínska, tunel, Rázusovo nábrežie, Mostová, Jesenského, Nám. SNP, Obchodná, Rača. Vynechá zastávky Nám. SNP (smer Petržalka), Šafárikovo nám., Farského, Jungmanova. Obslúži všetky zastávky po trase.

Linka č. 4

Premávať bude obojsmerne: cez Mostovú a Jesenského.

Linka č. 8

Smer Nám. Ľ. Štúra: obslúži zastávku Nám. Ľ. Štúra ako linka č. 4. Smer Ružinov-Astronomická: od zastávky Nám. Ľ. Štúra ako linka č. 4 po trase Rázusovo nábrežie, tunel, Kapucíska, Obchodná, kde sa od zastávky Poštová-Martinus napojí na svoju trasu.

Na linky č. 1 a 3 nie je nutné vypraviť obojsmerné vozidlá.

Zdroj: YouTube.com
Zdroj: bratislava.dnes24.sk