Po Bajkalskej, Dolnozemskej a Panónskej chystá mesto rozsiahlu opravu Hodonínskej

Oprava Hodonínskej sa bude realizovať v ôsmich etapách. Potrvá približne mesiac, vodiči musia počítať s obmedzeniami.

Ilustračný obrázok k článku Po Bajkalskej, Dolnozemskej a Panónskej chystá mesto rozsiahlu opravu Hodonínskej
Zdroj: TASR

Už tento víkend – v sobotu 12. mája začína mesto s opravou ďalšej z hlavných dopravných tepien Bratislavy – Hodonínskou cestou. Cieľom je zjednosmerniť Hodonínsku ulicu v smere od ulice Janka Alexyho na Lamač. Oprava Hodonínskej sa bude realizovať v ôsmich etapách. Oprava potrvá približne mesiac. Vodiči musia počítať s obmedzeniami.

Oprava má 8 etáp

„Chcem vyzvať všetkých Bratislavčanov k zvýšenej trpezlivosti a poďakovať za ústretovosť. Uvedomujem si, že dopravné obmedzenia nie sú nič príjemné, ale makáme a snažíme sa týmito rozsiahlymi a komplexnými opravami ciest zabezpečiť lepšie cesty, ktoré tu chýbali. Doteraz sa nám už podarilo opraviť takmer 20 km jazdných pruhov,“ uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

• V rámci prvej a druhej etapy sa začne s frézovaním a asfaltovaním Hodonínskej cesty v úseku od Janka Alexyho po okružnú križovatku Pod násypom smer Záhorská Bystrica. Bude sa opravovať plošne celý kryt vozovky na celom úseku obojsmerne. Obchádzka povedie ulicami Pod násypom, Segnáre, Pod Zečákom až do križovatky s Harmincovou ulicou. Jedná sa o obchádzku z Lamača smerom do mesta.

• V tretej a štvrtej etape sa jednosmerní ulica od križovatky Pod násypom po Vrančovičovu ulicu. Pri uzatvorení ľavej strany Hodonínskej cesty povedie po uliciach Vrančovičova, Rajtakova, Rozálska až do križovatky s ulicou Pod Násypom. Uzatvorením pravej strany Hodonínskej cesty sa bude obchádzať ulicami Vrančovičova, Rajtakova, Segnáre, Pod Zečákom až do križovatky s Harmincovou, pričom v tejto etape nebude možný prejazd ulicou Pod násypom.

• V piatej a šiestej etape sa jednosmerní ulica od križovatky s Vrančovičovou ulicou po ulicu Podhaj. Obchádzková trasa pre vozidlá smerujúcich do centra bude po uliciach Podháj, Cesta na Klanec a Vrančovičova až do križovatky s ulicou Vrančovičovou.

• V siedmej a ôsmej etape sa jednosmerní ulica od ulice Podhaj po okružnú križovatku.

Opravia sto kilometrov ciest

Celkovo v roku 2018 bude v hlavnom meste opravených 100 km jazdných pruhov. Do opráv komunikácií investuje hlavné mesto 16 miliónov eur a to 7 mil. z rozpočtu mesta a 9 mil. eur je vládna dotácia.

Aktuálny zoznam opráv ciest, chodníkov a zastávok MHD nájdete na http://www.bratislava.sk/…ts/File.ashx?….

Ilustračné foto

Zdroj: bratislava.dnes24.sk