Mesto pokračuje v opravách komunikácií. Na rade je Panónska cesta

Aktuálne sa ešte pracuje na oprave Dolnozemskej a Bajkalskej ulice a tiež komunikácie Podháj. Mesto paralelne rekonštruuje aj chodníky.

Hlavné mesto v pondelok 23. apríla sa začalo s ďalšou veľkou opravou jednej z najvyťaženejších ciest – Panónskej cesty. Opravovať sa budú oba jazdné pruhy v úseku od okružnej križovatky po odbočku na Lietavskú pri pekárni. Aktuálne sa ešte pracuje aj na Dolnozemskej a Bajkalskej ulici a oprava komunikácie Podháj. Mesto paralelne opravuje aj chodníky.

Panónsku opravia do konca mája

„Začali sme opravovať radiálu na Panónskej ceste, ktorá je jednou z najdôležitejších a najzaťažovanejších dopravných komunikácií v Bratislave. Už v minulom roku sme opravili časť, teraz to dokončíme, aby táto vyťažená komunikácia bola opravená a vodiči ju mohli plnohodnotne využívať,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Oprava Panónskej ulice by mala byť ukončená 27. mája 2018. Opravovať sa bude úsek od okružnej križovatky po odbočku na Lietavskú pri pekárni, pričom ide o viac 1,6 km. Premávka bude usmernená prenosným dopravným značením.

  Aktuálne prebieha oprava ciest:

  • Dolnozemskej ulice, ktorá sa začala opravovať 3.4.20118. Opravuje sa úsek od okružnej križovatky s Panónskou po odbočku na Kutlíkovu, všetky jazdné pruhy v oboch smeroch. Predpokladané ukončenie prác je 13.5.2018 o 24:0­0 hod.
  • Bajkalskej ulice, ktorá sa realizuje od 6.4.2018. Oprava prebieha obojsmerne v úseku od Trnavskej  cesty  po Mlynské nivy. Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení je 21.5.2018 o 04:0­0 hod.
 
  • komunikácie Podháj, ktorá sa začala opravovať 14.4.20148. O­pravuje sa úsek od križovatky s Podlesnou ul.  po odbočenie k zástavbe RD smer ul. Cesta na Klanec. Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení je 27.04.2018 o 04:0­0 hod.

  V najbližšom čase sa budú opravovať komunikácie:  

  • Púchovská, v úseku od Kauflandu po Detviansku v smere do mesta
  • Lamačská, v úseku od Tesco Lamač po vojenskú nemocnicu

  Opravujú sa aj chodníky, a to na Ružinovskej (od Stropkovskej po Bajkalskú) a Košickej (od Gemerskej po Dúlovo námestie). V blízkej dobe plánuje mesto aj opravu chodníka na Hubeného (v celom úseku) a Popradskej.

O opravách ciest sa dozviete aj prostredníctvom sociálnej siete na Bratislava works. V lokalitách, kde je to možné, prebiehajú práce aj počas víkendov či v nočných hodinách. Väčšinu z plánovaných opráv ciest bude hlavné mesto realizovať cez letné prázdniny, aby sa tak čo najmenej zaťažovala doprava a mobilita v meste.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk