KAW Rôzne Správy

Pláže, člnkovanie aj chodník v korunách stromov. To všetko má ponúknuť Bratislavský Dunajský park

Štúdia parku okrem toho zahŕňa aj desiatky kilometrov cyklotrás či upravené miesta na pikniky a opekačky.

Ilustračný obrázok k článku Pláže, člnkovanie aj chodník v korunách stromov. To všetko má ponúknuť Bratislavský Dunajský park
12
Galéria
Zdroj: TASR/AP

Iniciatíva nezávislých odborníkov, ktorú tvoria architekti, urbanisti, prírodovedci, ochrancovia prírody či vodohospodári, spracovali úvodnú štúdiu Bratislavského Dunajského parku (BDP). Aké lákadlá sa v nej ukrývajú?

Púť mestom aj dunajskou džungľou

„Hlavným cieľom zriadenia a vybudovania Bratislavského dunajského parku je vytvoriť príjemné estetické a prírodné prostredie,“ píše sa v dokumente. Park bude pozostávať z lokalít rôzneho charakteru. Od upraveného nábrežia, cez prírodné brehy až po „pravú dunajskú džungľu“ v chránenom území Soví les, či pri Starohájskom ramene.

Súčasťou parku sa stane aj veslárska lodenica, reštaurácie Aušpic, Aucafé, divadlo Aréna, alebo územie Zemníka, kde rastie športový areál kanoistiky a veslovania. Prístup a pohyb ľudí v území bude možný náučnými turistickými chodníkmi, ako aj cyklochodníkmi a po Dunaji a ramenách aj vodnými trasami pre rekreačné plavidlá.

„Miera úpravy a charakteru územia od Pečnianskeho lesa až po Danubianu bude rôzna – od upraveného parku, cez mestskú pláž a športové areály až po chránené územie,“ vysvetľujú autori štúdie.

Celková dĺžka nových ciest a chodníkov, respektíve väčšinou upravených jestvujúcich ciest a chodníkov, bude okolo 70 km, z toho asi 28 km pre cyklistov.

Štúdia Dunajského parku ráta s postupnou premenou viacerých území v blízkosti Dunaja. Celkovo je rozdelená do 16 lokalít, pričom začiatok je Jelení háj a poslednou lokalitou je Mokraď v Čunove. Čísla za názvom lokality vám pomôžu nájsť konkrétne miesto na mape v galérii pri článku.

Jelení háj (1)

Na tomto území sa nachádza„Pečniansky les a na brehu Dunaja pekná štrková pláž a tiež línia opevnení z obdobia pred druhou svetovou vojnou. Štúdia tu ráta s rozšírením štrkovej dunajskej pláže úpravou brehu pri moste Lanfranconi. Tiež chce sprístupniť bunkre B-S 1–4 vybudovaním siete peších komunikácií. Cieľom je tiež dobudovať pešie prepojenie na rakúsku stranu.

Pečňa (2)

Aj tu by sa mal čiastočne upraviť breh, následne sprístupniť pláže a vyhliadkové miesta peším chodníkom popri brehu Dunaja s občasným priečnym prepojením na hrádzu.

Sad Janka Kráľa (3)

Do najstaršieho mestského parku v strednej Európe sa zasahovať nebude. Súčasťou parku sa stane budova Slovenského veslárskeho klubu, ktorý je dodnes funkčný, cenná budova bývalého Nemeckého veslárskeho klubu, ale aj rušná promenáda medzi mostami a pri Starom moste divadlo Aréna. Niekde v tejto lokalite by malo vzniknúť návštevnícke centrum Dunajského parku.

Lido (4)

Cieľom štúdie v území medzi Starým mostom a mostom Apollo je vytvorenie nábrežného parku, mestskej pláže s lagúnou a nátokom do obnoveného Ovsištského ramena. Súčasťou projektu sú aj areály lodeníc, ktoré tam majú svoje sídlo.

Soví les (5)

V tejto lokalite by sa podľa štúdie mal upraviť breh Dunaja. K nemu by mali viesť chodníky. Mnohé z nich už existujú. Tiež by sa malo obnoviť Ovsištské rameno a vyriešiť prístup do Sovieho lesa premostením ramena pod Prístavným mostom.

Cvičisko (6)

Na tomto území sa nachádzajú najmä lúky a pasienky. V budúcnosti by sa mali upraviť brehy, ale iba v malej miere. Chodníky budú tam, kde sú teraz. Ráta sa však s vybudovaním miest pre voľnočasové aktivity, grilovanie a podobne.

Hrabiny (7)

Hrabiny sa môžu pochváliť výskytom najväčšej známej populácie kriticky ohrozeného a vzácneho rastlinného druhu kozinca drsného, ktorá je jediná na Slovensku. V rámci Bratislavského Dunajského parku by sa mal vybudovať chodník od križovatky Dolnozemská – Gettingova ako jeden z nástupov do BDP, inak bez malo územie zostať bez výraznejších zásahov.

Starý háj (8)

Starý háj tvorí prirodzený lužný les, v ktorom majú svoj domov viaceré chránené druhy rastlín a živočíchov. Štúdia „prichystala“ obnovu Starohájskeho ramena a jeho prepojenie s Dunajom. Súčasťou BDP bude sieť peších chodníkov, mostík cez rameno, ale aj pútavá atrakcia – „Skywalk“ v korunách stromov, ktorým sa premostí aj rušná štvorprúdovú komunikáciu na Dolnozemskej ceste. Táto časť Skywalku má slúžiť pre peších aj cyklistov. Z lávky by sa mali dať pozorovať už spomínané rastliny a zvieratá.

Ráta sa tiež so sprístupnením a renováciou bunkra B-S 15 „Ostrov“. Cyklotrasa na tomto úseku by sa mala predĺžiť zo súčasných 1 010 m na o 2 390 m.

V pokračovaní článku vám predstavíme ďalších 8 lokalít v štúdii Bratislavského Dunajského parku.

Titulná fotografia je ilustračná.

Zdroj: Dnes24.sk

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

Najčítanejšie