Rôzne Správy

Bratislavský Dunajský park je o krok bližšie k realizácii. Odborníci spracovali štúdiu

Prostredie pri Dunaji v Bratislave predstavuje podľa vodákov veľký potenciál popri ochrane prírody aj na rekreačné a oddychové využitie.

Ilustračný obrázok k článku Bratislavský Dunajský park je o krok bližšie k realizácii. Odborníci spracovali štúdiu
3
Galéria
Zdroj: Bratislavský Dunajský Park

Iniciatíva nezávislých odborníkov, ktorú tvoria architekti, urbanisti, prírodovedci, ochrancovia prírody či vodohospodári, spracovali úvodnú štúdiu. Načrtli v nej východiskový stav, víziu a princípy parku, inšpirácie, návrh riešenia či očakávané prínosy. O štúdii už rokovala mestská komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby.

Potenciál

Prostredie pri Dunaji v Bratislave predstavuje podľa vodákov veľký potenciál popri ochrane prírody aj na rekreačné a oddychové využitie.

„Štúdia rozvíja, formuje víziu parku a navrhuje riešenia. Pripravuje sa memorandum o spolupráci pri rozvoji a ochrane prírodného prostredia Dunaja. Za rok a pol pokročila vízia výrazne dopredu,“ povedal Martin Mišík z Asociácie bratislavských vodáckych klubov.

Cieľom štúdie je priblížiť ideu Bratislavského dunajského parku verejnosti a vytvoriť podklad pre samosprávu, štátne inštitúcie, verejné podniky a ďalších aktérov v území na plánovanie, projektovanie, udržateľný a ekologický manažment a rozvoj prírodného prostredia pri Dunaji.

Oddych a rekreácia

„Hlavnou ambíciou zriadenia a vybudovania Bratislavského dunajského parku je zvýšenie kvality života ľudí v súlade s princípom spolužitia s prírodou. V rámci toho chceme využiť potenciál Dunaja v Bratislave na oddych, rekreáciu a šport v prírodnom prostredí. Vytvoriť ucelené prepojené územie pozdĺž Dunaja integrujúce ľudské aktivity a prírodné prostredie,“ píše sa v štúdii.

Park by mal tvoriť súvislé zelené územie prechádzajúce od hraníc s Rakúskom cez centrum Bratislavy až k hraniciam s Maďarskom.

„Kopíruje koryto Dunaja a zahŕňa najmä záplavové územia, ktoré je ťažké využiť ekonomicky a preto ostali dodnes neurbanizované. Nachádzajú sa v ňom vzácne zvyšky ramenného systému, prírodné rezervácie Starý háj, Dunajské ostrovy a Ostrovné lúčky, ako aj chránené areály Pečniansky les, Soví les, Chorvátske rameno a Hrabiny, prírodné lužné lesy, ako aj množstvo ďalších prírodných útvarov,“ deklaruje štúdia. V centre Bratislavy sa zamýšľaný Bratislavský dunajský park dotýka Sadu Janka Kráľa, nižšie po prúde plynulo prechádza do lesoparku v Rusovciach a ďalej do parku okolo neogotického kaštieľa.

Štúdia definuje a popisuje Bratislavský dunajský park na pravom brehu Dunaja, avšak v budúcnosti sa podľa autorov dokumentu ponúka aj rozšírenie parku o ďalšie lokality, napríklad oblasť sútoku Dunaja a Moravy v Devíne či o časti ľavého brehu Dunaja.

Zdroj: TASR

Najčítanejšie