Samospráva

Petržalka vyčlení dotácie pre veľké športové kluby

Mestská časť by podľa schváleného VZN mala vyčleniť každoročne percento z podielu na dani z príjmu fyzických osôb za predchádzajúci rok. Bude to okolo 160 000 eur.

Ilustračný obrázok k článku Petržalka vyčlení dotácie pre veľké športové kluby
Zdroj: Facebook FC Petržalka

Petržalka bude po novom zo svojho rozpočtu vyčleňovať dotácie aj pre veľké športové kluby. Týka sa to klubov pre deti a mládež od päť do 23 rokov, a to ako v kluboch kolektívnych, tak individuálnych športov. Rozhodli o tom petržalskí poslanci na ostatnom rokovaní miestneho zastupiteľstva, keď schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o poskytovaní dotácií.

Žiadosti posúdi komisia

Mestská časť by podľa schváleného VZN mala vyčleniť každoročne percento z podielu na dani z príjmu fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok. Má to byť okolo 160 000 eur. Jednotlivé žiadosti o dotácie bude posudzovať komisia športu pri miestnom zastupiteľstve.

Výnimkou je len budúci rok, teda rok 2018. Preň zastupiteľstvo rozhodlo o vyčlenení jedného percenta z podielu na dani z príjmu fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok. Na návrh poslankyne Lýdie Ovečkovej bude dotácie zároveň pre daný raz posudzovať a schvaľovať miestne zastupiteľstvo.

V podmienkach čerpania dotácií sa okrem iného uvádza, že výška dotácie nesmie presiahnuť viac ako dvadsať percent rozpočtu žiadateľa za predchádzajúci rozpočtový rok. V prípade, že žiadateľovi pridelia dotáciu 20 000 eur a viac, mestská časť je oprávnená požadovať svoje zastúpenie v kontrolnom orgáne daného žiadateľa. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre rok 2018 predloží žiadateľ mestskej časti najneskôr do 28. februára 2018, pre ďalšie roky bude termínom 31. október.

Dotácie pre veľké kluby

S návrhom na zmenu prideľovania dotácií v oblasti športu prišiel prvý zástupca starostu Ján Bučan so skupinou miestnych poslancov už v septembri. Materiál mal byť reakciou na každoročný problém z hľadiska nastavenia súčasného systému dotácií. Jedným problémom je podľa Bučana pretlak subjektov, ktoré žiadajú o dotácie, druhým problémom je vzájomné súťaženie veľkých a malých športových klubov.

Filozofiou tak bolo vytvoriť nový dotačný mechanizmus pre veľké športové kluby. Pre tie by sa vyčlenilo určité percento z rozpočtu, aby bolo prerozdelenie peňazí predvídateľné a dlhodobo udržateľné. Návrhom by si zároveň polepšili aj menšie kluby, združenia či jednotlivci. Tí by zostali v pôvodnom dotačnom systéme, k dispozícii by mali však viac financií ako doteraz.

Návrh však vtedy nenašiel v poslaneckom pléne dostatočnú podporu trojpätinovej väčšiny, keď ho podporilo 17 z 32 prítomných poslancov. Niektorí argumentovali tým, že predkladanie materiálu súvisí s novembrovými krajskými voľbami, a je teda len predvolebnou kampaňou.

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie