Maros Palesch Rôzne

Petržalka už rozdelila väčšinu účelových dotácií

BRATISLAVA - PETRŽALKA, 21.07.2011. Mestská časť Petržalka v prvom polroku 2011 posúdila sedemdesiatku žiadostí a rozdelila účelové dotácie na verejno-prospešné účely vo výške takmer 84 tisíc Eur.

Každoročne je najväčší záujem o účelové dotácie petržalskej samosprávy v prvej polovici kalendárneho roka. Presne 69 neziskových organizácií, rôznych spolkov a združení či právnických osôb sa uchádzalo o účelové dotácie mestskej časti Bratislava-Petržalka v prvom polroku tohto roka. Do konca júna Petržalka rozdelila pre žiadateľov 83 900 Eur.

Väčšina žiadostí bola zo sociálnej, športovej a kultúrnej oblasti. Najväčšiu dotáciu 20 tisíc Eur miestne zastupiteľstvo schválilo občianskemu združeniu FC Petržalka 1898 na podporu miestneho mládežníckeho futbalu. 10 tisíc Eur poskytla mestská časť na turnaje, prenájom športovísk a športové potreby pre MŠKI Petržalka. V oblasti športu dotáciu získal aj projekt Opice z ulice, Medzinárodné majstrovstvá detí vo fitness, úspešný petržalský Basketbalový klub, mládežníci a seniori tenisti, či projekt „Šport áno, drogy nie“.

V sociálnej oblasti mestská časť zafinancuje napríklad materiál na výkon terénnej práce, test a protilátky združeniu Odyseus, ktoré sa zameriava najmä na nízkoprahové služby užívateľom drog.

Účelovú dotáciu 6 500 € dostane občianske združenie Depaul Slovensko na zabezpečenie základných životných potrieb pre ľudí bez prístrešia. Rovnaké prostriedky pôjdu na vymaľovanie ubytovní Domova pre každého, ktorého poslaním je zmierňovať nešťastie a utrpenie sociálne znevý­hodnených občanov a podporovať ich integráciu do rodinného, pracovného a spo­ločenského života. Nezabudlo sa ani na podporu aktivít petržalských seniorov.

Keďže pre Petržalku je dôležitá prevencia zlých životných návykov, účelovú dotáciu poskytla 91. oddielu skautov, ale aj na cirkevné letné tábory pre deti a mládež, na detský folklór a medzinárodný gitarový festival Bratislavská komorná gitara. Z balíka na účelové dotácie sa ušlo sa aj cyklistom či cirkevnému konzervatóriu či detskej organizácii Bratislavský Fénix na projekt „Hráme sa a spoznávame“.

Petržalka schválila aj príspevok na klubovú a komunitnú činnosť občianskym združeniam Kaspian a Ulita, ktoré sa venujú zmysluplnému tráveniu voľného času a vzdelávaniu detí a mládeže, pracujú s dobrovoľníkmi a ich činnosť smeruje k znižovaniu rizík a dopadov sociálno-patologických javov spojených so sociálnym vylúčením.

Zdroj: MČ Bratislava – Petržalka, Mária Grebeňová-Laczová

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM