ESL Správy Samospráva

Petržalka myslí na seniorov: TOTO pripravuje

Petržalka starne. Znamená to, že tam žije stále viac ľudí v dôchdkovom veku, ktorí sú odkázaní na pomoc mestskej časti.

Ilustračný obrázok k článku Petržalka myslí na seniorov: TOTO pripravuje
Zdroj: TASR

Petržalka je z hľadiska počtu obyvateľov najväčšou a jednou z najhustejšie osídlených mestských častí. V najbližších rokoch čaká samosprávu veľká výzva, ktorá spočíva v zvládnutí dynamického starnutia jej populácie.

Málo zariadení

„Súčasný stav nezabezpečuje dostatok kapacít najmä v zariadeniach opatrovateľskej služby. V súčasnosti je vytvorený priestor s kapacitou maximálne 50 lôžok v prevádzkach na Vavilovovej a Mlynarovičovej. A dopyt vysoko prekračuje kapacitu,“ vraví miestny poslanec, predseda z Teamu Vallo, Pavol Škápik.

Aj preto Miestne zastupiteľstvo Petržalky schválilo rozšírenie kapacít zariadení opatrovateľskej služby o zariadenie na Osuského ulici 8. Táto budova je v súčasnosti nevyužívaná a aj umiestnenie, stav a veľkosť areálu sú vhodné na to, aby tam takéto zariadenie vzniklo.

„Vybudovaním priestranného zariadenia sa zlepšenia podmienky pre klientov i zamestnancov. V priestrannejších priestoroch sa budú poskytovať sociálne služby lepšie a kvalitnejšie," dodal Pavol Škápik.

Kapacity

V súčasnosti poskytované sociálne služby na Vavilovovej ulici sú podľa neho v neprimeraných podmienkach – tieto priestory sú stiesnené až obmedzujúce.

„Realizáciou tohto projektu na Osuského sa nielen skvalitnia nami poskytované sociálne služby, ale sa umožní aj navýšenie kapacít," povedal podpredseda sociálnej komisie Matúš Repka.

V rámci zastupiteľstva boli na návrh poslaneckého klubu Team Vallo aj priamo vyčlenené v rozpočte finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu k tomuto projektu. „Takto sa nielen urýchli realizácia projektu, ale sa aj rozviažu ruky odborným pracovníkom mestskej časti, aby nemuseli čakať na presun či určenie finančných prostriedkov. Som rád, že sa vicestarostka pre sociálne veci Jana Hrehorová pustila do tohto projektu, lebo ide o jednu z potrebných a veľkých investícii tohto volebného obdobia," povedal Škápik.

V tejto téme nachádza zastupiteľstvo zhodu s vedením mestskej časti.

„Jednou z hlavných priorít starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka Jána Hrčku a jeho tímu poslancov je starostlivosť o najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov v Petržalke, ku ktorým seniori nepochybne patria. Preto okrem zvyšovania kapacít materských škôl myslíme aj na rozširovanie kapacít zariadení opatrovateľskej služby. Rekonštrukcia budovy na Osuského je jedným z krokov, ako k tomu prispieť a skvalitniť sociálne služby pre seniorov,“ uzavrel starosta Petržalky Ján Hrčka.

Najčítanejšie