Maros Palesch Rôzne

Petržalka aktívna v potravinovej pomoci

BRATISLAVA - PETRŽALKA, 30.06.2011. Do programu distribúcie potravín (hladká múka, bezvaječné cestoviny) pre obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii, sa aktívne zapája mestská časť Bratislava-Petržalka.

Petržalka kontaktovala Potravinovú banku Slovenska, ktorá je oprávneným subjektom na distribúciu potravín v rámci Programu dávok 2011 v Slovenskej republike. Distribúciu potravín v Petržalke bude koordinovať oddelenie sociálnych vecí mestskej časti na miestnom úrade na Kutlíkovej 17.

Pomoc môže dostať poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke, alebo je spoločne posudzovanou osobou, ktorá patrí do okruhu spoločne posudzovaných osôb s poberateľom dávky v hmotnej núdzi. Môžu to byť aj nepracujúci poberatelia dôchodku, ktorých maximálna výška dôchodku nepresahuje 305 Eur (poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku), osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie) ako aj deti v náhradnej rodinnej starostlivosti.

Oprávnení poberatelia potravinovej pomoci, ktorí majú záujem o hladkú múku a bezvaječné cestoviny, prinesú na Miestny úrad Petržalka aktuálne potvrdenie o príjme, v prípade dôchodcov treba mať so sebou výmer platný od 1.1. 2011, poberatelia dávok v hmotnej núdzi sa preukážu potvrdím z ÚPSVaR. Konkrétne miesto a čas rozdávania potravín bude včas oznámený tým, ktorí splnili podmienky.

O programe potravinová pomoc: V Európskej únii sa tento program uplatňuje od roku 1987 a je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu. Tohto roku sa k nemu pripojila aj Slovenská republika. Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané základné potraviny – pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny. Tento program je adresný. Každý príjemca potravín sa preukáže platným občianskym preukazom pri preberaní dodávky potravín a potvrdí svojim podpisom, že potraviny osobne prevzal, a zároveň sa zaviaže, že tieto potraviny nebude ďalej predávať. Potraviny budú dodané v skupinových obaloch s hmotnosťou 10 kg. Každý skupinový obal bude obsahovať 10 kg pšeničnej hladkej múky v spotrebiteľských baleniach po 1 kg alebo 10 kg, bezvaječných cestovín v spotrebiteľských baleniach po 0,5 kg. Maximálny limit pre jednu osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín.

Zdroj: MČ Bratislava – Petržalka, Mária Grebeňová-Laczová

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM