Panenská a jej okolie dostane nový šat. Pomôžte s plánovaním budúcej podoby tejto štvrte

Čo sa vám na Panenskej ulici a v jej okolí najviac páči? Čo by ste naopak zmenili? Zapojiť sa do plánovania budúceho vzhľadu tejto štvrte môže aj verejnosť.

Medzi najvýnimočnejšie ulice v Starom Meste môžeme pokojne zaradiť Panenskú. Pôvodne išlo o ulicu bratislavských remeselníkov a vinohradníkov. Od roku 1879 niesla dokonca meno Mateja Bela, ktorý bol vtedy riaditeľ blízkeho evanjelického lýcea. Až po prvej svetovej vojne dostala názov Panenská.

Nová podoba Panenskej

V súčasnosti ju Bratislavčania poznajú najmä vďaka Dobrému trhu, ktorý sa tam každoročne na jeseň koná. V blízkej dobe by sa Panenská ulica mohla zviditeľniť aj inak. Staré Mesto totiž plánuje zmeniť vzhľad Panenskej a jej okolia a spustilo už aj participatívny proces, ktorý má do plánovania tejto štvrte zapojiť aj verejnosť.

„Cieľom procesu je diskutovať s verejnosťou o funkčno-prevádzkovom využití i verejných priestoroch v nadväznosti na dopravné riešenie v území. Riešené územie zahŕňa ulice Panenská, Podjavorinskej, Zochova, Kozia, Štetinova, Lycejná a Konventná,“ informuje mestská časť Staré Mesto na webovej stránke.

Vyplňte dotazník

Staré Mesto zároveň zverejnilo dotazník, ktorý jej má pomôcť pri rozhodovaní o budúcej podobe a využití územia okolo Panenskej ulice. Vyplnením dotazníka sa aj vy môžete zapojiť do procesu, ktorého výsledkom bude nový vzhľad spomínanej štvrte.

Mestská časť má v pláne niekoľko stretnutí s verejnosťou a taktiež s odborníkmi, počas ktorých bude zbierať informácie a odporúčania k danej lokalite.

Jedným z cieľov samosprávy je zmeniť povrchy ulíc tak, aby boli charakterovo podobné s tým na Panenskej ulici, ktorá bude vlastne slúžiť ako príkladová štúdia pre všetky podobné rekonštrukcie.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk