Opravená cesta i parkovisko v lesoparku

Mestský parkovací systém v spolupráci s mestskou príspevkovou organizáciou Mestské lesy v Bratislave opravili parkovisko pod Červeným mostom na Ceste mládeže – Železná studienka. Rovnako sa v týchto dňoch opravila lesná asfaltová cesta v Rači v úseku

Maros Palesch

Investor na parkovisku vymenil chodníkové obrubníky a zároveň znížil ich výšku, aby sa pri parkovaní nepoškodzovali. Doplnili sa chýbajúce zatrávňovacie tvárnice, vyrovnali nerovnosti a priehlbiny na celej ploche. Kapacita parkoviska ostala nezmenená, v týchto dňoch sa vyznačujú parkovacie miesta. Náklady na opravu boli 7.000€.

Obnovená lesná asfaltová cesta v Rači v úseku od Slalomky po Biely kríž bola už značne poškodená počas rokov jej využívania a bola nebezpečná nielen pre cyklistov, ale aj pre turistov. Opravili sa nielen výtlky, ale v miestach s poškodením vo veľkom rozsahu sa vymenil celý povrch. Oprava vo výške 10.000 € bola financovaná subjektmi, ktoré ju využívajú pri svojej činnosti.

Podrobnejšie informácie poskytne riaditeľ Mestských lesov, Vladimír Kutka: kutka@ba-lesy.sk.

Zdroj: Magistrát hl.m. SR Bratislavy

Tento článok nie je možné komentovať.