OLO ukončilo sezónu zberu bioodpadu. Za celý rok odviezli úctyhodných 2 000 ton

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a. s. začala s odvozom bioodpadu tento rok v marci. Ako hodnotia prvú sezónu zberu?

Od začiatku roku 2017 sú mestá a obce na Slovensku povinné zabezpečiť pre svojich občanov triedenie aj biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Výnimkou nie je ani Bratislava. Tá začala prostredníctvom mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a. s. (OLO) so zberom odpadu zo záhrad 13. marca.

Štatistiky zberu

Prvú sezónu zberu bioodpadu ukončilo OLO 30. novembra. Za ten čas odviezli približne 2 000 ton odpadu. „Najviac bioodpadu sme odviezli v auguste (cca 355 ton), najmenej v marci (cca 21 ton),“ prezradila hovorkyňa OLO Beáta Humeniková. Zároveň spoločnosť rozdala domácnostiam v rodinných domoch vyše 9 000 hnedých zberných nádob a 1 500 kompostérov.

Počiatočné problémy

Tohtoročná novinka v oblasti zberu odpadu si zo začiatku vyžiadala aj problémy. Tým najväčším bolo, že Bratislavčania do nádob umiestňovali odpad, ktorý do nich nepatril, najmä zmesový odpad a plasty. „Častým problémom bolo, že obyvatelia umiestňovali tento odpad do spodnej časti nádoby, následne ho prikryli bioodpadom, a tak naši zamestnanci pri otvorení a kontrole nádoby nedokázali identifikovať skutočný obsah celej nádoby,“ vysvetlila Humeniková.

Zamestnancom OLO robilo spočiatku problém aj to, že obyvatelia neumiestňovali hnedú zbernú nádobu v deň odvozu na odvozné miesto, prípadne nádoba nebola vyložená.

Zatiaľ bez pokút

Do systému zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý vzniká pri údržbe záhrad, sú povinné zapojiť sa všetky domácnosti v rodinných domoch.

„Poplatky, prípadne sankcie sú v kompetencii hlavného mesta. To však zatiaľ nechce ísť cestou sankcií, ale skôr cestou vyzývania obyvateľov, aby si splnili svoju povinnosť,“ uviedla hovorkyňa OLO. Tí, ktorí tak zatiaľ neurobili, môžu žiadosť podať aj naďalej počas celého roka.

S opätovným odvozom bioodpadu začne OLO zas až od 1. marca 2018. „V prípade, že by obyvatelia Bratislavy mali odpad zo záhrad aj mimo stanovených odvozov, je možné ho bezplatne odovzdať na zbernom dvore,“ dodala Humeniková.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame