Rôzne

OLO spustilo prevádzkovanie zberného dvora v Rači

Na zbernom dvore je možné bezplatne odovzdať objemný odpad, bio odpad zo záhrad a zelene, papier a lepenku, sklo, plasty, jedlé oleje a tuky.

Ilustračný obrázok k článku OLO spustilo prevádzkovanie zberného dvora v Rači
Zdroj: TASR

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) spustila prevádzkovanie ďalšieho zberného dvora v hlavnom meste. Tento raz v Rači. Bratislava24.sk informovala Beáta Humeniková, hovorkyňa spoločnosti OLO.

Odovzdanie dopadu

Zberný dvor sa nachádza Pri Šajbách, je otvorený sezónne od apríla do novembra, vždy v utorok a vo štvrtok od 12:00 do 18:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 14:00 hod., s výnimkou štátnych sviatkov.

Zberný dvor je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Podmienkou vstupu je preukázanie trvalého alebo prechodného pobytu v mestskej časti Bratislava-Rača, prípadne preukázanie vlastníctva alebo nájmu záhrady, vyplnenie formulára návštevníka, dodržiavanie pokynov zamestnancov zberného dvora a vstup len s vozidlom do 3,5 tony.

Na zbernom dvore je možné bezplatne odovzdať objemný odpad (max. objem 150 kg osoba/rok), bio odpad zo záhrad a zelene (max. 3 vrecia osoba/týždeň), papier a lepenku, sklo, plasty, jedlé oleje a tuky. Je potrebné priniesť vopred roztriedený odpad. Spoplatnené je odovzdanie drobného stavebného odpadu sumou 0,078 Eur/kg. Zamestnanci OLO zabezpečia odváženie drobného stavebného odpadu, poplatok obyvatelia uhrádzajú hlavnému mestu SR Bratislava.

Zberný dvor prešiel úpravou

Zberný dvor v Rači prešiel aj úpravou. Boli zakúpené nové veľkokapacitné kontajnery, nová váha na drobný stavebný odpad, nachádza sa tu špeciálny veľkokapacitný lis na plasty. Inštalovali sa nové informačné tabule s cieľom poskytnúť návštevníkom väčší komfort a viac informácií o odpade, ktoré je možné na zbernom dvore odovzdať. Nachádza sa tu aj kamerový systém, aby sa zabránilo ukladaniu odpadu mimo areálu zberného dvora.

Spoločnosť OLO prevádzkuje tiež najväčší zberný dvor v Bratislave na Starej Ivánskej ceste 2, ktorý ročne navštívi okolo 40 000 návštev­níkov. Tí v ňom ročne odovzdajú viac ako 15 000 ton odpadu. Na tomto zbernom dvore je možné uložiť najviac druhov odpadov v hlavnom meste. Všetky odpady sú pravidelné odvážané na ďalšie zhodnotenie.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie