Nekazte Vianoce odpadom, radšej ho vytrieďte

Pohľad na kontajnerové stojiská v blízkosti bytových domov býva nelichotivý často už pred Štedrým dňom. Niet sa čo čudovať, priemerná rodina na Slovensku v decembri vyprodukuje o približne 25 kg odpadu viac ako počas iných mesiacov. Viete, ako ho správne triediť?

Ilustračný obrázok k článku Nekazte Vianoce odpadom, radšej ho vytrieďte
Zdroj: Sewa.sk

Začína to upratovaním

S nadprodukciou odpadu začíname už počas príprav. Predvianočné upratovanie spojené s vyhadzovaním vecí, ktoré už nepotrebujeme v našich domácnostiach často končí doslova v jednom veľkom vreci. V snahe zbaviť sa všetkého nepotrebného zabúdame na pravidlo, že v smetnom koši by mal končiť len nerecyklovateľný odpad. „To, že obal alebo produkt nepatria do smetného koša, spoznáte podľa jednoduchého symbolu postavy stojacej pri zbernej nádobe. Znamená, že obal je potrebné po použití vhodiť do príslušnej farebnej zbernej nádoby,“ vysvetľuje Lívia Burzová zo spoločnosti SEWA, a.s. a pokračuje: „Zvlášť opatrní buďte, ak nájdete značku prečiarknutej zbernej nádoby. V takom prípade máte pre sebou elektrospotrebič alebo batériu, ktoré možno odovzdať len na vyhradených miestach, a to na zbernom dvore alebo v predajni s elektrospotre­bičmi.“

Zdroj: Sewa.sk

Čítajte symboly aj pokyny

Základná odpadová „trikolóra“ je na celom Slovensku rovnaká, aj keď, samozrejme, špecifiká sa môžu vyskytnúť. Informácie o miestnom systéme triedeného zberu by preto mali byť zverejnené aj na internetovej stránke samosprávy. Vo všeobecnosti však platí, že modré nádoby sú určené na papier (noviny, časopisy, kancelársky papier, letáky, kartóny, papierové obaly, návody od elektrospotrebičov, atď.). Do žltých patria plasty – teda PET fľaše z nápojov, tégliky z jogurtov, igelitové vrecká, fólie, polystyrén či obaly z kozmetických produktov. Zelené kontajnery sa používajú na sklo (nevratné obaly zo skla, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy a pod). „Pomôcť vám môžu aj informačné štítky na nádobách na triedený odpad. Tie napovedia, aký druh odpadu z obalu do nich patrí,“ hovorí Lívia Burzová a dodáva: „Obaly by nemali byť znečistené, dôkladné umývanie však nie je nutné. Stačí ich vyprázdniť a zredukovať ich objem, aby v kontajneri nezaberali veľa miesta. PET fľaše teda stlačíme a kartónové krabice rozoberieme.

S elektrom aj batériami späť do predajne

Medzi vianočnými darčekmi často figuruje elektronika a domáce spotrebiče. Ak kupujete veľký elektrospotrebič, môžete o odvoz toho starého požiadať priamo predajcu. Malé spotrebiče, ako sú fény, rýchlovarné kanvice, mobilné telefóny, žehličky a pod., je zase možné zaniesť do najbližšej elektropredajne. Tie sú povinné zbierať aj veľmi malý elektroodpad s rozmermi do 25 cm a odpad zo svetelných zdrojov, pričom predajca nesmie podmieňovať prevzatie starého zariadenia kúpou nového. V cene elektro zariadení sú totiž už zahrnuté aj recyklačné poplatky za spätný zber starých elektrospotrebičov a ich recyklácia. „Určite sa však nepúšťajte do ich rozoberania, elektrospotrebiče musia byť pri odovzdávaní v kompletnom stave. Látky, ktoré obsahujú, totiž môžu byť nebezpečné nielen pre životné prostredie, ale aj ľudské zdravie,“ upozorňuje L. Burzová. Podobné pravidlá patria aj pre prenosné batérie a akumulátory. „Najjednoduchšie je zbierať ich do krabičky a po naplnení zaniesť na zberný dvor alebo do najbližšej predajne. Podľa zákona sú všetci predajcovia, ktorí prenosné batérie predávajú, povinní použité prenosné batérie odobrať od každého, kto ich prinesie,“ radí L. Burzová.

Zdroj: Sewa.sk

Darčeky baľte ekologickejšie

Na množstve vyprodukovaného povianočného odpadu sa okrem obalov z potravín a neskonzumovaného jedla vo veľkej miere podieľajú obaly z darčekov. Skúsite to tento rok ekologickejšie?

• Nie každý dar potrebuje zabaliť. Skúste vložiť viac darčekov do jednej tašky či ozdobnej škatule, ktoré sa dajú použiť opakovane. Alebo ich len previažte mašľou.
• Ak používate na balenie papier, zvoľte radšej recyklovaný alebo recyklovateľný.
• Nepoužívajte lesklú fóliu.
• Nezabúdajte, že aj obaly a návody na použitie, ktoré bývajú súčasťou balenia elektrospotrebičov patria do farebných nádob na triedený zber.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy.

Zdroj: Sewa.sk

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.