Rôzne

Nadácia Cvernovka chce pomôcť aj matkám s malými deťmi

Jednu z rizikových skupín, ktorým má nadácia pomáhať, tvoria matky s malými deťmi, ktoré pracujú „na voľnej nohe“ v kreatívnom priemysle.

Ilustračný obrázok k článku Nadácia Cvernovka chce pomôcť aj matkám s malými deťmi
Zdroj: Nadácia Cvernovka

Matky s malými deťmi a ľudia vo vážnych životných situáciách, ako je napríklad strata bývania, patria medzi rizikové skupiny na trhu práce. Priestor na rozvoj ich potenciálu má ponúkať Nadácia Cvernovka a Kreatívne a kultúrne centrum Nová Cvernovka. Uviedla to Zuzana Suchová z nadácie.

Príležitosť začať odznova

Aj takýmto spôsobom chcú podľa nej prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti. „Prepojením umelcov z kreatívneho centra a ľudí v zložitej životnej situácii či ohrozených stratou bývania vznikol projekt integrácie a akcelerácie znevýhodnených skupín, ktorý pomáha v zlepšovaní pracovných zručností cieľovej skupiny, zabezpečuje im pocit úspechu a zadosťučinenia a v neposlednom rade zlepšuje kvalitu ich života,“ ozrejmil správca Nadácie Cvernovka Branislav Čavoj. Toto spojenie funguje od mája 2017 a podľa Suchovej sa ukázalo ako veľmi úspešné.

Celkovo 15 ľudí s rôznymi typmi znevýhodnenia získalo podľa nej príležitosť začať odznova vďaka tomuto projektu a nadácii. Okrem uplatnenia im Cvernovka ponúkla stabilné bývanie, možnosti na rozvoj, sociálne vzťahy a pomoc vo forme bezplatnej asistencie pri osobnom bankrote.

Jednu z rizikových skupín, ktorým má nadácia pomáhať, tvoria matky s malými deťmi, ktoré pracujú „na voľnej nohe“ v kreatívnom priemysle. Podľa Suchovej sú často nútené pracovať krátko po narodení dieťaťa, pretože by inak prišli o svojich klientov. Vzhľadom na nedostatočnú ochranu zo strany Zákonníka práce im podľa nej hrozí pád do zlej ekonomickej situácie.

Podpora mamičiek zo strany nadácie spočíva v uhradení časti nákladov na integrované jasle a škôlku, ktoré sa nachádzajú priamo v Coworkingu Cvernovka, čo je podľa Suchovej najefektívnejší spôsob pomoci. Takéto opatrenie im má pomôcť zosúladiť prácu so starostlivosťou o deti a tiež im poskytuje viac času na podnikanie, vzdelávanie a vytváranie nových kontaktov.

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie