Na zimnej údržbe magistrát ušetril

Bratislavská samospráva počas tohtoročnej zimy vynaložila na zabezpečenie zjazdnosti ciest I. a II. triedy celkom 3,8 milióna eur.

Maros Palesch

V porovnaní s minulým rokom ide o takmer 800-tisícovú úsporu. Najviac zásahov, posypov bolo počas najchladnejšieho mesiaca február, pričom od decembra do začiatku marca t.r. bolo vykonaných 14 celomestských a 225 lokálnych zásahov. Pri celomestských zásahoch bolo v teréne 55 mechanizmov a tie použili posypový materiál v objeme viac ako 3.300 ton.

Komunikácie, ktoré prechádzajú chráneným územím, či jednotlivé bratislavské mosty, boli udržiavané výlučne s použitím ekologickej soli. Slovenská metropola končí dnešným dňom (15. marec) zimnú pohotovosť a z rozpočtovaných 5 miliónov eur bolo ušetrených bezmála 1,2 milióna. Tieto finančné prostriedky použije magistrát na letnú údržbu komunikácií, odstraňovanie výtlkov, ktoré po sebe zanechali mrazivé dni.

Slovenská metropola operatívne spustila zimnú pohotovosť v polovici novembra minulého roku. Bratislavský magistrát zabezpečoval zjazdnosť a bezpečnosť na takmer 450 kilometroch ciest, 1.228 priechodov pre chodcov či 249 zastávkach mestskej hromadnej dopravy. Počas tohtoročnej zimy boli nasadzovaní aj 80 zamestnanci, ktorí vykonávali ručné čistenie námestí, nadchodov či chodníkov smerujúcich k nemocniciam, školám a sociálnym zariadeniam.

Jeden celomestský zásah trval v priemere tri hodiny a finančne zaťažil mestský rozpočet sumou 34-tisíc eur. Mimoriadne poveternostné podmienky mali počas zimy za následok meškanie spojov hromadnej dopravy, ale taktiež čiastočné zastavenie dopravy v kopcovitých terénoch mesta, najčastejšie na Kramároch a Kolibe.

Zdroj + foto: Magistrát Bratislavy, Ľubomír Andrassy

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.