Alexandra Húsková Samospráva

Na lúke pod Dlhými Dielmi by mohol vyrásť nový bytový komplex, plány však prekračujú limity

Na Sumbálovej ulici v Karlovej Vsi sa uvažuje nad výstavbou. Prvou architektonickou štúdiou sú tri štvorposchodové bytové domy, spolu s tridsiatimi deviatimi bytmi. Vedenie MČ Karlova Ves však vydanie kladného stanoviska k investičnému zámeru neodporúča.

Ilustračný obrázok k článku Na lúke pod Dlhými Dielmi by mohol vyrásť nový bytový komplex, plány však prekračujú limity
Zdroj: Dnes24.sk

Spoločnosť JKB Media vo svojom investičnom zámere navrhuje tri identické bytové domy so štyrmi nadzemnými a tromi podzemnými podlažiami, v ktorých má byť umiestnených 39 bytov v nadzemných i podzemných podlažiach.

Súčasťou projektu je návrh 92 parkovacích miest, z ktorých je 54 miest umiestnených v hromadných garážach a 38 miest na pojazdných strechách navrhnutých stavieb a na teréne.

Spoločnosť podala 9. júna na Magistráte hl. mesta Bratislavy žiadosť o záväzné stanovisko k investičnej činnosti. Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová začiatkom júla 2015 poslala oficiálny list primátorovi, v ktorom vyjadrila výhrady mestskej časti k projektu a požiadala o dôsledné preverenie jeho súladu s platným územným plánom mesta.

V územnom pláne mesta Bratislavy je táto zóna zaradená ako rozvojové územie – je na nej možnosť povolenia výstavby.

Projekt nedostal doposiaľ žiadne súhlasné stanovisko a neprebieha tam územné konanie. Pozemok pod plánovanou stavbou je súkromný, patrí viacerým vlastníkom. Pre Stavebný úrad MČ Karlova Ves bude záväzné stanovisko Magistrátu Hlavného mesta Bratislava.

„Pán primátor nám sľúbil a svoj sľub zatiaľ neporušil, že súhlasné stanovisko vydá, len ak bude odporúčanie mestskej časti v podobnom duchu,“ povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Vedúci oddelenia územného rozvoja a architekt Karlovej Vsi Peter Vaškovič vyjadril pripomienky a výhrady k navrhnutej výstavbe. „Podľa môjho názoru predmetný projekt rozsahom svojich zastavaných plôch prekračuje schválené regulatívy. Aj podiel bývania nie je v súlade s platným územným plánom mesta. Na druhej strane rozsah občianskej vybavenosti je nedostatočný. Tieto výhrady budeme tlmočiť aj hlavnému mestu a odporúčať, aby kladné záväzné stanovisko investičnému zámeru nevydal," uviedol Peter Vaškovič.

Komisia výstavby a územného plánu v Karlovej Vsi v septembri požiadala autora investičného zámeru, aby s projektom predstúpili pred verejnosť, od plánovanej prezentácie však nakoniec spoločnosť odstúpila.

Vysvetlenie JKB Media s.r.o. k zrušeniu verejnej prezentácie: POLYFUNKČNÉ DOMY – SUMBALOVA – Karlova Ves:

„Komisia výstavby a územného plánu Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves sa dňa 2.9.2015 oboznámila s projektom TERASOVÉ POLYFUNKČNÉ DOMY – SUMBALOVA a odporučila Miestnemu Úradu pripraviť prezentáciu uvedeného projektu verejnosti. Predpokladali sme, že sa tak udeje po začatí ÚZEMNÉHO KONANIA, po vydaní Stanoviska k Investičnému zámeru Miestnym Úradom MČ Bratislava – Karlova Ves a po vydaní Stanoviska k Investičnému zámeru Magistrátom Hl.m. SR Bratislava. Ďalej sme predpokladali, že sa tak udeje pod hlavičkou MÚ MČ Bratislava – Karlova Ves a teda aj všetky výstupy, záznamy, zápisnice budú spracované a vyhodnocované MÚ MČ Bratislava – Karlova Ves a použiteľné v KONANÍ. Vzhľadom na tieto skutočnosti považujeme verejnú prezentáciu našou spoločnosťou momentálne za predčasnú," uvádza sa v stanovisku spoločnosti JKB Media.

„Mestská časť Karlova Ves plánuje verejné stretnutia s každým investorom, ktorý príde do Karlovej Vsi s plánom výstavby,“ uviedol Michal Skalník, hovorca MČ Karlova Ves.

Prečítajte si aj:

Moderný športpark začne rásť už tento mesiac. Jama predstaví Bratislavčanom celkom nové verejné priestranstvo

Moderný vežiak Fuxova v Petržalke spustil predaj bytov. Zistili sme, aké sú ceny

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM