Na čele mestských podnikov musia stáť morálne a odborne kvalifikovaní ľudia

Starostka Karlovej Vsi D. Čahojová vyzýva k opatrnosti, vzhľadom na priebeh výberových konaní vedení mestských podnikov v minulosti.

Spôsob obsadzovania najdôležitejších miest v bratislavských mestských podnikoch je kľúčový, zároveň je to jedna z najväčších zodpovedností vedenia mesta. Povedala to bratislavská mestská poslankyňa a zároveň starostka mestskej časti Karlova Ves Dana Čahojová. Reagovala tak na magistrátom zverejnené zásady výberu členov orgánov v podnikoch vlastnených alebo ovládaných mestom Bratislava.

Transparentný výber

Čahojová vyzýva k opatrnosti, vzhľadom na priebeh výberových konaní vedení mestských podnikov v minulosti. V súčasnosti mestom navrhnutý spôsob výberu vníma ako transparentný. „Netreba ale zabúdať, že je to len nástroj, ktorý predpokladá, že sa členovia výberových komisií budú správať eticky,“ skonštatovala.

Mestský poslanec Radovan Jenčík tvrdí, že nemá problém s výberovými konaniami, pokiaľ budú naozaj transparentné a nebudú popierať základne princípy demokracie. „Konkrétne pripomienky si ešte musíme vykomunikovať na našom klube, ale so samotným výberovým konaním nemáme problém,“ povedal na margo zverejnených zásad.

Mestský poslanec Milan Vetrák uviedol, že ak je záujem, aby mestské podniky predstavovali pridanú hodnotu pre Bratislavu a jej obyvateľov, musia na ich čele stáť morálne a odborne kvalifikovane o­soby.

„Tieto osoby možno najlepšie vybrať prostredníctvom transparentných výberových konaní. Manuál výberu predstavený bratislavským primátorom Matúšom Vallom predstavuje kvalitný základ, ktorý by mal zabrániť tomu, aby sa z výberového konania stala fraška, ktorej sme boli svedkami v minulom volebnom období pri obsadzovaní mestských podnikov,“ skonštatoval.

Materiál so zásadami podľa neho ešte znesie niektoré vylepšenia, napríklad pri možnosti poslancov vypočúvať kandidátov počas neverejného vypočutia, pri personálnom obsadení dozorných rád alebo v spôsobe výberu členov výberovej komisie.

Rozhodne sa na jar

Noví šéfovia bratislavských mestských podnikov by mohli byť známi v marci alebo apríli. Predchádzať tomu bude spustenie výberových konaní, výber kandidátov do užšieho kola, kontrola a verejné vypočutie. Rozhodovať bude výberová komisia, následne primátor a konečné slovo bude mať mestské zastupiteľstvo.

S takýmto scenárom počítajú zásady výberu členov orgánov v podnikoch vlastnených alebo ovládaných mestom Bratislava. Verejnosť môže dokument pripomienkovať do 6. februára prostredníctvom emailu riaditel@bratislava.sk. Materiál je zverejnený na webovej stránke mesta.

Zdroj: TASR