Ilustračný obrázok k článku Miliónová pohľadávka J&T REAL ESTATE: Mesto zvažuje trestné oznámenie
5
Galéria
Zdroj: pixabay

Miliónová pohľadávka J&T REAL ESTATE: Mesto zvažuje trestné oznámenie

Bratislavskí mestskí poslanci požiadali primátora Matúša Valla, aby preskúmal možnosti podania trestného oznámenia na neznámeho páchateľa.

Aktualizované Správy Samospráva
Aktualizované Správy Samospráva

Miliónová pohľadávka J&T REAL ESTATE: Mesto zvažuje trestné oznámenie

Bratislavskí mestskí poslanci požiadali primátora Matúša Valla, aby preskúmal možnosti podania trestného oznámenia na neznámeho páchateľa.

Ilustračný obrázok k článku Miliónová pohľadávka J&T REAL ESTATE: Mesto zvažuje trestné oznámenie
5
Galéria
Zdroj: pixabay

Samospráva Bratislavy zvažuje podanie trestného oznámenia. Dôvodom je diskutabilná pohľadávka mesta Bratislava vo výške 1,05 milióna eur voči developerovi J&T Real Estate (JTRE) s lehotou splatnosti ku koncu júla 2004. Magistrát ju síce eviduje vo svojom účtovníctve, nemá však o jej existencii jasné záznamy a doklady. JTRE malo existenciu pohľadávky listom z februára 2018 poprieť a pre prípad jej existencie vzniesť aj námietku premlčania.

Súd?

Hlavné mesto si nechalo vypracovať právnu analýzu k existencii možnosti vymáhania, možnosti jednostranného zápočtu a možnosti odplatného postúpenia pohľadávky. Advokátska kancelária, ktorá analýzu vypracovala, tvrdí, že pravdepodobnosť úspešnosti mesta v súdnom konaní o zaplatenie pohľadávky je minimálna, a to menej ako päť percent. Poukázala pritom na to, že bratislavská samospráva nedisponuje informáciami ani dôkazmi, na základe ktorých by identifikovala presný dôvod vzniku pohľadávky, ani jej výšku a ani lehotu splatnosti. Mesto podľa kancelárie nedisponuje dôkazmi, ktorými by svoje právo na zaplatenie pohľadávky preukázalo. Mestskí poslanci tieto fakty zobrali vo štvrtok na vedomie.

Taká bola doba

Na návrh poslanca Mateja Vagača mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie, v ktorom požiadalo primátora, aby preskúmal možnosť podania trestného oznámenia na neznámeho páchateľa a aby túto pohľadávku prešetrila aj škodová komisia hlavného mesta. Predseda mestskej finančnej komisie a mestský poslanec Rastislav Tešovič v diskusii upozornil, že sa v prípade pohľadávky nezachovali žiadne záznamy a nevie sa, či ide o domnienku či duplicitu. „Svedčí to o vtedajšej dobe, ako tu to vyzeralo,“ poznamenal.

Primátor Vallo uviedol poslancom, že nejde o peniaze, o ktoré by teraz malo hlavné mesto prísť. „Čistíme účtovníctvo a toto je aktuálny proces. Ak je tu niekto, kto to zavinil, poďme po ňom pátrať. Je to však vec, ktorá je tu už niekoľko rokov a nikto sa jej doteraz nedotkol,“ upozornil.

V právnej analýze sa píše, že hlavné mesto v účtovníctve eviduje pohľadávku voči JTRE vo výške 1.051.963 eur s dátumom splatnosti 28. júla 2004. Pohľadávka bola účtovaná na účte – predaj mestského majetku. Advokátska kancelária tvrdí, že z hľadiska dôkazov o vzniku a existencii pohľadávky má magistrát k dispozícii iba sekundárne zápisy z účtovníctva, a to napríklad inventarizačný zápis pohľadávok a záväzkov z obchodných vzťahov ku koncu roka 2017. Mesto zároveň pohľadávku viedlo ako takzvane neidentifikova­teľnú, nedisponuje pôvodnými účtovnými záznamami za obdobie do roku 2004 a ani dokladmi, na základe ktorých bola pohľadávka pôvodne zaúčtovaná.

Výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán uviedol, že ich spoločnosť nemá žiadne záväzky voči mestu Bratislava. „Uhradenie plnej kúpnej ceny za akcie spoločnosti Obchodné spoločenské centrum, a.s. si obe zmluvné strany písomne potvrdili 16. júla 2001,“ skonštatoval. JTRE mrzí, akým spôsobom boli medializované informácie o údajnom dlhu voči hlavnému mestu. Developer deklaruje, že v žiadnom prípade a nikdy by si nedovolil nesplniť akýkoľvek záväzok, a to nielen voči magistrátu, ale aj voči ktorémukoľvek zo svojich partnerov. „Nie je úlohou JTRE skúmať, ktoré vedenie Bratislavy a kedy spravilo chybu. Pre budúcnosť by sme radi jasne deklarovali, že v prípade akýchkoľvek pochybností s plnením záväzkov JTRE sme kedykoľvek pripravení odkonzultovať akékoľvek skutočnosti vopred a uviesť veci na správnu mieru ešte pred medializáciou skreslených informácií,“ vyhlásil Pelikán.

Zdroj: TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín