Alexandra Húsková Samospráva

"Len slaboduchý jedinec by nevidel, že tu ide o politický súboj" - aj toto odznelo na Ružinovskom zastupiteľstve

Správanie niektorých miestnych a mestských poslancov sa začína podobať hereckým výstupom v Národnej Rade SR. Rokovanie zastupiteľstva v Ružinove toho bolo dôkazom. Obvinenia, urážky a politikárčenie. Hlasovalo sa aj o vyhlásení referenda na odvolanie starostu.

Ilustračný obrázok k článku "Len slaboduchý jedinec by nevidel, že tu ide o politický súboj" - aj toto odznelo na Ružinovskom zastupiteľstve
Zdroj: Dnes24.sk

Pokračovaním zastupiteľstva z 21. apríla bola správa kontrolóra Gunthera Furina o výsledkoch hospodárenia Ružinovského športového klubu (RŠK). Z výsledkov marcovej kontroly vyplynulo podozrenie o machináciách v pokladni RŠK.

„Výsledky kontroly ukázali, že účtovníctvo bolo v poslednom období vedené v rozpore zo zákonom a môžeme konštatovať že bolo nepreukázané. Najväčším problémom je, že RŠK dodnes eviduje pohľadávku voči bývalej štatutárnej zástupkyni vo výške 340 tisíc €, ktorých osud je dodnes nevysvetlený,“ vyjadril sa pre Bratislava24.sk kontrolór Gunther Furin. Doplnil, že za posledných 8 rokov nebola v RŠK vykonaná finančná kontrola.

Starosta Dušan Pekár uviedol, že 17. februára podal dve trestné oznámenia na neznámeho páchateľa v súvislosti s finančnou situáciou v RŠK. V samotnom trestnom oznámení starosta Pekár uviedol dátumy a konkrétne sumy, ktoré poverená riaditeľka RŠK vyberala z bankového účtu.

„Mojou úlohou nie je vyvodzovať politickú zodpovednosť. Situácia je veľmi zlá. Menovanie riaditeľky bolo právne neúčinné. Jediným spôsobom voľby je, že miestne zastupiteľstvo zvolí riaditeľa na návrh starostu,“ vyjadril sa kontrolór. Odporučil starostovi, aby zastupiteľstvu predložil návrh na schválenie riaditeľa.

Divadelný ping-pong

Slovo dostali aj prítomní občania, ktorí poukazovali na výrazné pochybenia úradu a neváhali sprevádzať jednotlivé vystúpenia potleskom a piskotom.

Na rokovaní niekoľkokrát vystúpil aj mestský poslanec Ján Buocik. Obvinil starostu, že robil všetko podľa vlastného uváženia a v rozpore zo zákonom. V reakcii starosta upozornil na fakt, že od decembra 2010 bol jeho zástupcom práve Ján Buocik.

Počas vykonávania funkcie zástupcu starostu mal práve Buocik na starosti činnosti súvisiace so zabezpečovaním financií, rozpočtu a hospodárenia mestskej časti. Patrilo medzi ne aj usmerňovanie organizácií zriadených a založených mestskou časťou – ako teda aj spomínaný športový klub.

Buocik však opakovane vyjadril počudovanie nad nechápavosťou zvolených zástupcov.

Hlasy mnohých poslancov hovorili o vine starostu. Padli aj obavy, aby sa z Ružinova nestal druhý Devín, ktorý je v nútenej správe. Poslanec Guldan upozornil, že zatiaľ platí prezumpcia neviny a v reakcii na vystúpenia Jána Buocika sa vyjadril, že mal, počas svojho pôsobenia na úrade, na nezrovnalosti upozorniť.

Poslanci sa pýtali aj na legitimitu riadenia RŠK, keďže podľa správy kontrolóra Furina súčasný štatutár, poverený riadením RŠK, nemá oprávnenie na právne úkony. Ako dôvôd kontrolór uviedol, že neprešiel zvolením zastupiteľstva a výberovým konaním.

„V prvom rade je vinné bývalé zastupiteľstvo a kontrolór,“ vyhlásil poslanec Jozef Matušek.„Len slaboduchý jedinec by nevidel, že tu ide o politický súboj,“ vstúpil do diskusie poslanec Martin Ferák.

Hlasovanie o vypísaní referenda na odvolanie starostu

Na návrh poslanca Vladimíra Slobodu sa hlasovalo v bode „Rôzne“ o vyhlásení referenda na odvolanie starostu, z dôvodu hrubého zanedbania povinností a porušenia zákona. Tomuto návrhu predchádzala dlhá rozprava, napokon poslanci uznesenie nepodporili.

V nasledujúcom uznesení však poslanci starostovi znížili plat na sumu 2629 €, čo znamená zníženie o 1000€ na základný plat.

Ďalej poslanci odsúhlasili aj pravidelné predkladanie hospodárskych výsledkov jednotlivých mestských organizácií.

Starosta Dušan Pekár pre Bratislava24.sk uviedol, že návrh na voľbu nového riaditeľa RŠK na dnešné rokovanie zastupiteľstva nedal kvôli neexistencii politickej vôle v zastupiteľstve. Počas prestávky totiž predsedovia jednotlivých politických klubov oznámili, že nebudú hlasovať. Dohodli sa, že voľbu presunú na májové rokovanie zastupiteľstva.

„Neviviňujem sa, ale nechcel som obchodovať,“ oznámil starosta v súvislosti s navrhovanými kandidátmi na riaditeľa RŠK v minulosti a rokovaním s politickými klubmi v bývalom zastupiteľstve. Starosta si nemyslí, že výkony riaditeľky v dôsledku jeho menovania boli právne neúčinné. Výber štatutára bol blokovaný vtedajším zastupiteľstvom.

Bývalá riaditeľka bola podľa starostu poverená riadením a mala vykonávať svoju činnosť v súlade so zákonmi, nakoľko však došlo k závažným pochybeniam ako falšovanie účtovných dokladov, úlohu preberú teraz vyšetrovatelia.

Do práce štatutára v príspevkovej organizácii obce starosta ako zriaďovateľ nemôže zasahovať. Poslanci zastupiteľstva však môžu poveriť kontrolóra vykonaním kontroly danej organizácie, čo sa v Ružinove v prípade RŠK nestalo osem rokov.

Viac o práci kontrolóra si prečítajte tu : Kto je to kontrolór? Čo musí a nesmie? Prinášame vám popis a právomoci funkcie kontrolóra v obci

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie