Kto sa bude od nového roka starať o verejné osvetlenie v Bratislave?

Súčasná zmluva so Siemensom podľa mesta platí až do podpisu novej zmluvy s víťazom súťaže na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave.

Verejné osvetlenie v Bratislave bude aj po 1. januári 2019 zabezpečovať hlavné mesto prostredníctvom zmluvy s firmou Siemens, ktorá bola uzatvorená koncom minulého roka bez súťaže, priamym rokovacím konaním. Potvrdil to magistrát. K tomuto kontraktu má však výhrady Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý podal žalobu o neplatnosť zmluvy a tvrdí, že naďalej platí právny stav, podľa ktorého je zabezpečenie osvetlenia v hlavnom meste v rozpore so zákonom.

Cena za správu verejného osvetlenia

Súčasná zmluva so Siemensom podľa mesta platí až do podpisu novej zmluvy s víťazom súťaže na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave. „Nebudeme vyhlasovať skrátenú hospodársku súťaž do konca roka, našou snahou je čím skôr vypísať novú a transparentnú súťaž na dodávku verejného osvetlenia,“ tvrdí bratislavská samospráva pod vedením nového primátora Matúša Valla.

Kontrakt bol koncom roka 2017 podpísaný vo výške 1,548 milióna eur bez DPH. Magistrát tvrdí, že za správu verejného osvetlenia v roku 2019 bude platiť podľa platnej zmluvy so Siemensom. „Cena za správu verejného osvetlenia sa odvíja od počtu svetelných bodov. Ak sa tento počet nezmení, hlavné mesto zaplatí rovnakú sumu aj v roku 2019,“ uviedlo mesto.

Správne konanie bolo prerušené

ÚVO v prípade naďalej platnej zmluvy mesta so Siemensom skonštatoval, že Bratislava nepostupovala minulý rok pri zadaní priameho rokovacieho konania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Úrad preto začal správne konanie o uložení pokuty, no vzhľadom na to, že sa mesto obrátilo na súd, správne konanie bolo prerušené do právoplatného rozhodnutia súdu. „Súd do dnešného dňa nevydal rozhodnutie, preto naďalej platí právny stav, podľa ktorého je zabezpečenie osvetlenia v hlavnom meste v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Zároveň úrad v tejto veci podal žalobu o neplatnosť zmluvy,“ povedala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

Sporný je tiež postup mesta z konca roka 2016, keď priamym rokovaním uzatvorilo zmluvu na správu verejného osvetlenia so Siemensom na obdobie jedného roka s možnosťou opcie na ďalších 12 mesiacov. Mesto ju uzavrelo po tom, čo mu koncom roka 2016 skončila 20-ročná zmluva s touto firmou, a chcelo, aby bola táto služba zabezpečená až po výber nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia. Firma sa však o verejné osvetlenie na základe dohôd so samosprávou stará naďalej.

Mesto pod vedením bývalého primátora Iva Nesrovnala v máji 2017 vyhlásilo, viackrát predĺžilo a následne v marci 2018 zrušilo veľký tender na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia, s ktorým plánovalo uzatvoriť zmluvu na 20 rokov v predpokladanej výške 143,69 milióna eur bez DPH. Dôvodom bolo podľa Nesrovnala odhalenie identity niektorých účastníkov súťaže. Nový tender zatiaľ vyhlásený nebol.

Zdroj: TASR