Kraj má prvýkrát programové vyhlásenie, teda plán na najbližšie roky

Konkrétne kroky v jednotlivých oblastiach bude kraj prezentovať pravidelne každý rok.

Ilustračný obrázok k článku Kraj má prvýkrát programové vyhlásenie, teda plán na najbližšie roky
Zdroj: BSK

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) má po prvý raz svoje programové vyhlásenie, teda plán na najbližších päť rokov. Ide o verejnú deklaráciu cieľov a zámerov a spoločnú víziu vedenia kraja a krajských poslancov, ktorá sa zrodila po dohode so všetkými poslancami, starostami a primátormi. Zverejnený je na webovej stránke kraja.

Morálny záväzok župana

„Berte to ako fahrplan na najbližších päť rokov. Nie je záväzný v zmysle legislatívnom, ale je to morálny záväzok župana, úradu a poslancov,“ uviedol na štvrtkovej (5. 4.) tlačovej konferencii predseda BSK Juraj Droba. Programové vyhlásenie označil za vizionárske a v mnohých oblastiach prekračujúce kompetencie kraja, avšak spoluprácou realizovateľné.

Konkrétne kroky v jednotlivých oblastiach bude kraj prezentovať pravidelne každý rok, podobne ako odpočet toho, čo sa mu podarilo za uplynulý rok.

Plány

V oblasti dopravy sa kraj okrem iného zaväzuje vybudovať obchvat Pezinka, ale aj ďalšie obchvaty a rekonštrukcie by sa malo dočkať desať mostov v zlom technickom stave. V pláne je tiež rozširovanie integrovanej dopravy, budovanie prestupných terminálov či záchytných parkovísk.

V oblasti sociálnej a zdravotníctva je kraj pripravený pokračovať v prechode z inštituciona­lizácie na komunitný spôsob. Kapacita domov sociálnych služieb by sa mala zvyšovať, vyrásť by malo autistické centrum pre dospelých.

V rámci životného prostredia si kraj uvedomuje najväčšiu devízu, ktorou je zásobáreň pitnej vody ako najväčší poklad regiónu. V tejto súvislosti sa pripravuje podpis memoranda o spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS) ako základnou dohodou smerujúcou k ochrane vody.

Naplánované je tiež prepájanie cyklotrás, dobudovanie východného cykloobchvatu Bratislavy a vybudovanie cyklistického mosta ponad Moravu neďaleko obcí Marchegg a Vysoká pri Morave.

Školstvo

Kraj nezabúda ani na obnovu škôl, podporu duálneho vzdelávania a centrá odborného vzdelávania či sprístupnenie školských areálov. Produkty cestovného ruchu by mali byť viac šité na mieru, kraj sa chce zamerať hlavne na rakúskych a českých návštevníkov. Do budúcna plánuje osloviť aj maďarský trh.

„Ideme sa zamerať na oblasti ako výroba vína, hudobná história Bratislavského kraja, habsburská a napoleonská história, majolika a podobne,“ povedal Droba. Zrekonštruovať by sa mali štyri národné kultúrne pamiatky. V priebehu prvých dvoch rokov to má byť senecká synagóga a Malokarpatské osvetové stredisko v Modre. V pláne je tiež obnova kaštieľov v Malinove a Stupave. Istý „reštart“ čaká aj deväťhektárový pozemok v Petržalke.

Zdroj: TASR

Odporúčame