Kedy sa dočkáme pokračovania električkovej trate v Petržalke? Mesto zatiaľ termín nepozná

Do roku 2023 by mala byť dokončená druhá etapa trate električky v mestskej časti. Kedy sa začnú stavebné práce mesto zatiaľ presne nevie.

Ak sa vám zdá, že pokračovanie stavby električkovej trate v Petržalke akoby zaspalo, nie je to celkom tak. Že sa veci hýbu, aj keď nepribudol ani meter koľajníc, na dnešnom brífingu vysvetľoval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Veci sa hýbu

Pred dvoma rokmi ešte mesto predpokladalo začatie stavby v roku 2018 a dokončenie v roku 2020. Riešenie námietok obyvateľov, odborníkov či dopravných policajtov však stáli mesto rok a sedem mesiacov.

„Momentálne máme právoplatný dokument, stanovisko k štúdii o životnom prostredí, ktoré vydal okresný úrad a na jeho základe sa dopracováva dokumentácia pre územné rozhodnutie. K spomínanej dokumentácii je potrebné priložiť 48 rôznych vyjadrení, čo je logisticky náročný proces. Potom sa všetko odovzdá stavebnému úradu MČ Petržalka so žiadosťou o územné rozhodnutie,“ informoval Nesrovnal.

Dôvody zdržaní

Zdržanie, ktoré nastalo v súvislosti so štúdiou dopadov na životné prostredie EIA spôsobili 3 významné faktory. Prvým bolo to, že predchádzajúce vedenie mesta do projektu zapracovalo štvorprúdovú cestu pozdĺž električkovej trate, čo vyvolalo veľký rozruch Petržalčanov i odborníkov.

Súčasné vedenie mesta sa však rozhodlo vyhovieť požiadavkám verejnosti a štvorprúdovú cestu vylúčilo. „Projekt sa ešte za môjho predchodcu zastavil a hrozilo, že Petržalka električku mať nebude. My sme viac ako 15-tisíc ľuďom, ktorí podpísali petíciu proti štvorprúdovej ceste, ktorá mala viesť popri trati, vyhoveli. Nastala veľká zmena v projekte, dali sme tam cyklotrasy a zatrávnenie. Musela to opäť posudzovať EIA,“ vysvetlil primátor.

Druhé zdržanie spôsobil jeden veľmi aktívny občan, ktorý písal odvolania a približne polroka robil rôzne obštrukcie. Tretie zabrzdenie realizácie pokračovania trate spôsobili podmienky dopravného inšpektorátu, ktoré sa museli zapracovať do projektu. To spôsobilo zdržanie takmer rok.

Pokračovanie trate na obzore

Podľa slov Ivana Nesrovnala je však už takmer všetko vyriešené a pripravujú sa podklady pre územné rozhodnutie. „Po jeho vydaní bude nasledovať dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, paralelne je potrebné verejným obstarávaním vysúťažiť zhotoviteľa a získať žiadosť o nenávratný finančný príspevok,“ doplnil Nesrovnal.

Aj keď zatiaľ nie je celkom jasné, kedy sa v teréne objavia stavebné stroje a začne sa so stavbou druhej etapy električkovej trate Bosákova – Janíkov dvor, veci okolo petržalskej električky sa hýbu a termín jej dokončenia v roku 2023 by mal byť reálny.

Okolie električkovej trate

S električkou úzko súvisí aj urbanistický rozvoj územia okolo električkovej trate. Práve prebieha participácia štúdie Centrálna rozvojová os Petržalka a podnety občanov, ktorých je okolo 2700, sa zapracovávajú do urbanistickej štúdie, ktorá bude podkladom pre zmeny územného plánu. „Naším cieľom je zachovať prírodný a zelený charakter územia okolo Chorvátskeho ramena, kadiaľ električka povedie,“ doplnil Nesrovnal.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame