Maros Palesch Rôzne

Generálny pardon pre psíčkarov

Do včera, 31. januára, mal každý majiteľ psa, ktorý je na území Starého Mesta dlhšie ako 90 dní, povinnosť prihlásiť takéhoto psa a zaplatiť daň. Pri pravidelných kontrolách však miestny úrad Bratislava-Staré Mesto zistil, že túto povinnosť si majite

Na základe týchto zistení chce miestny úrad Bratislava-Staré Mesto osloviť tých, ktorí si do včera svoju povinnosť nesplnili, aby tak vykonali do konca mesiaca február 2011. Prihlásiť svojho psa môžu na Miestnom úrade Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábreží 3.

„Ak občania moju výzvu budú akceptovať, nebude ich nekonanie považované za priestupok, a teda nebude im uložená náležitá pokuta, povedala starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Táňa Rosová.

Ak sa držiteľ psa pri kontrolách v nasledujúcich mesiacoch nepreukáže kontrolnému orgánu evidenčnou známkou psa, čo znamená, že tento nebude zaevidovaný, bude jeho nekonanie posudzované v zmysle ustanovenia ako priestupok. Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto môžu tak majiteľovi psa uložiť pokutu do výšky 165 eur.

Do 31. januára 2011 zaplatilo daň za psa 842 daňovníkov zo Starého Mesta a celkovo zaplatili daň vo výške 29 718,64 eur. Konečnú výška zaplatenej dane vyčísli miestny úrad po zrealizovaní dobiehajúcich bankových platieb od občanov, ktorí daň zaplatili na poslednú chvíľu.

Z vybraných daní zrealizovala mestská časť Bratislava-Staré Mesto 135 košov na psie exkrementy, z toho v roku 2010 košov 10 nových košov. Na základe sťažností občanov, ako aj zistení zamestnancov miestneho úradu, zaplatil úrad z vyzbieraných zdrojov vysávanie psích exkrementov najmä v parkoch a na chodníkoch. Bokom neostala ani osvetová činnosť, ktorá slúži na informovanosť občanov, držiteľov psov, prípadne občanov, ktorí uvažujú o držaní psa. Novými samolepkami označil miestny úrad územie, kde je zákaz vodenia psov. Nové označenie dostali aj stojany a koše na psie exkrementy pre lepšiu informovanosť občanov, že tieto slúžia len na tento vymedzený účel.

Zdroj: MČ Bratislava – Staré Mesto, Tomáš Halán

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie