Bratislava24.sk
Autori návrhu: Karmen Kovačičová a Martin Ščigulinský
Zdroj: JTRE
3 / 6