Bratislava24.sk
Autori návrhu: Karmen Kovačičová a Martin Ščigulinský
Zdroj: JTRE
2 / 6