Bratislava24.sk
Ventúrska ulica, Zdroj foto: Stará Bratislava na fotografiách a obrazoch
11 / 11