Bratislava24.sk
Schody na Klariskej ulici, Zdroj foto: Stará Bratislava na fotografiách a obrazoch
10 / 11