Dunajbus by mohol po vode prepraviť ľudí zo Šamorína do Bratislavy do 25 minút

V rámci jednej cesty by bolo možné Dunajbusom previezť až 140 pasažierov a 30 bicyklov. Lode by mali 15-minútové intervaly v časoch špičky.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR podpísalo v uplynulých dňoch zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku vo výške 92 200 eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na štúdiu realizovateľnosti k projektu vodnej osobnej dopravy po Dunaji do Bratislavy.

Na základe neho by doprava zo Šamorína do hlavného mesta mala trvať do 25 minút.

Dunajbus

Ako uvádza Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji Pro-Danubia, ktoré projekt Dunajbus pripravuje, cez pracovný týždeň sa v úseku Šamorín – Bratislava pohybuje denne približne 20-tisíc automobilov. V ranných či popoludňajších hodinách tak dochádza k rozsiahlym dopravným zápcham, ktoré spôsobujú pravidelné dvoj- až trojhodinové zdržanie.

Združenie na základe prieskumu verejnej mienky, ktorý bol realizovaný ešte v lete 2017, zistilo, že verejnú lodnú prepravu by denne využívalo približne 6-tisíc ľudí a cesty by sa odľahčili o 1 500 áut. Previezť by bolo možné v rámci jednej cesty až 140 pasažierov a 30 bicyklov. Lode by mali 15-minútové intervaly v časoch špičky.

Združenie má v pláne vybudovať šesť nových prístavísk, a to Kyselica, Vojka, Eurovea, Au Café, River park, Devín, k trom existujúcim, ktorými sú Šamorín, Hamuliakovo a Čunovo. Štúdia pre ďalšie napredovanie projektu má byť hotová vo februári 2019.

Ilustračný obrázok

Zdroj: TASR