Dúbravka plánuje rekonštrukciu Domu kultúry. Vyhlásila súťaž návrhov

Dom kultúry v bratislavskej Dúbravke sa onedlho zmení k lepšiemu. Samospráva chystá jeho rekonštrukciu a hľadá najlepší návrh.

Bratislavská Dúbravka hľadá najlepší návrh rekonštrukcie miestneho Domu kultúry. Priniesť by ich mali súťažiaci v anonymnej architektonickej súťaži návrhov, ktorej podmienky zverejnila mestská časť na svojom webe.

Plánujú presťahovať miestny úrad

Podľa predstáv samosprávy by návrhy mali rátať nielen s modernizáciou a zvýšením funkčnosti súčasných priestorov a rekultiváciou priestoru v okolí kultúrneho stánku, ale aj so zámerom presídliť do Domu kultúry miestny úrad.

„Lehota pre predkladanie návrhov je do 21. apríla,“ oznámila mestská časť v podmienkach súťaže. Okrem splnenia požiadaviek vyhlasovateľa ako hlavného kritéria pri hodnotení musia úspešné návrhy zohľadňovať aj ekonomickú realizovateľnosť stavby.

„Predpokladané stavebné náklady rekonštrukcie vrátane úpravy priľahlých priestorov sú 2 milióny eur,“ informuje mestská časť. Návrhy posúdi sedemčlenná porota, autori troch najlepších získajú finančné ceny 5 000, 3 000 a 2 000 eur. Výsledky súťaže by mali byť zverejnené 28. apríla.

Ilustračný obrázok

Zdroj: TASR

Odporúčame