han Samospráva

VYBERTE si svoju osobnosť Petržalky: Ako? ZAHLASUJTE, tu sú ADEPTI za rok 2023!

Najväčšia mestská časť Bratislavy a najväčšie sídlisko na Slovensku hľadá svoju osobnosť za tento kalendárny rok. Zapojiť sa to hlasovania môžete aj vy.

Ilustračný obrázok k článku VYBERTE si svoju osobnosť Petržalky: Ako? ZAHLASUJTE, tu sú ADEPTI za rok 2023!
Zdroj: www.petrzalka.sk

Mestská časť Bratislava-Petržalka už od roku 1998 organizuje slávnostné podujatie Osobnosť Petržalky, počas ktorého sa snaží prejaviť vďaku a úctu tým, ktorí sa natrvalo zapísali do jej histórie, prispeli k šíreniu jej dobrého mena a rozvoju, zlepšili spolunažívanie jej obyvateľov i návštevníkov, alebo skvalitnili ich život. Informuje portál Petržalky.

Ako a za koho hlasovať

„Z 12 nominovaných osobností Petržalky, ktoré odborná porota poslala do hlasovania o Cenu verejnosti v roku 2023, môžete do 31. augusta (vrátane) podporiť len jednu,“ uvádza portál www.petrzalka.sk. Treba pripomenúť, že SMS hlasovanie je bezplatné a piatich hlasujúcich odmenia malými darčekmi a pozvánkami na septembrový galavečer pre dve osoby.

Kultúra a rozvoj spoločenského života

Igor Kmeťo ml.

Hudobník telom i dušou

Ako päťročný začal hrať na bicích nástrojoch v rodinnej kapele, v deviatich sa stal členom Dychovej hudby ZŤS Petržalka. Na bratislavskom konzervatóriu vyštudoval hru na saxofóne a na klavíri. Igor Kmeťo ml. je skladateľom, spevákom a multiinštrumen­talistom. Spolu so svojím otcom Igorom Kmeťom st. pôsobí v skupine Kmeťoband, s ktorou vydal štyri albumy. V roku 2015 predstavil aj sólový projekt Ja som Funky.

Je príkladom pre rómske talenty, ale aj ostatné deti a mládež a podieľa sa na rozvoji kultúrneho a spoločenského života. Významne reprezentuje Slovensko aj samotnú Petržalku, kde žije a vždy veľmi rád vystupuje – naposledy na Dňoch Petržalky 2022.

Martin Kubala

Záchranca petržalských bunkrov

Od roku 2011 s partiou kamarátov pracuje na postupnej rekonštrukcii bunkra B-S 4 Lány, jedného z objektov československého opevnenia, ktoré bolo vybudované krátko pred vypuknutím 2. svetovej vojny v bratislavskej Petržalke. Cieľom je zrekonštruovať bunker do pôvodnej podoby z roku 1938.

Martin Kubala ako predseda občianskeho združenia (OZ) Múzeum petržalského opevnenia (MPO) vybudoval v mestskej časti stabilné zázemie pre fanúšikov histórie z obdobia 2. svetovej vojny. Bunker B-S 4 Lány dnes slúži ako autentické múzeum s výnimočnými a často unikátnymi exponátmi, ktoré láka nielen slovenských a zahraničných turistov, ale pomáha aj pri vzdelávaní študentov v rámci hodín dejepisu.

Jaroslav Mendel

Šíriteľ folklórnych tradícií

Detskému folklórnemu súboru Hájenka (svoje „sídlo“ má na ZŠ Tupolevova, tento rok oslavuje už 35 rokov existencie) šéfuje od roku 1993. Jaroslav Mendel s humorom a s absolútnym nasadením, spolu s ostatnými vedúcimi súboru, vedie deti k láske nielen k folklórnym, ale aj ostatným kultúrnym a spoločenským tradíciám a hodnotám. Aj vďaka jeho prístupu sa členovia a členky Hájenky môžu počas roka pochváliť približne dvadsiatimi vystúpeniami na festivaloch po celom Slovensku.

Svoj talent však previedli aj v európskych krajinách (Rakúsko, Poľsko, Česko, Maďarsko, Nemecko, Chorvátsko, Bulharsko, Rumunsko, Francúzsko) a ukázali sa aj na Taiwane a v ďalekej Austrálii.

> Tu môžete poslať váš HLAS

Sociálna práca a ochrana života a zdravia

Michal Berta

Ochranca mladých „v problémoch“

Od roku 2016 pôsobí ako terénny sociálny pracovník v klube KASPIAN, ktorý je zameraný na prácu s deťmi a mladými ľuďmi v ohrození v Petržalke. Michal Berta s mladými ľuďmi pracuje na ulici, na športoviskách, je im nápomocný v bežných i náročných situáciách vo vzťahoch, v škole, v rodine. Svoju pozornosť a osvetu smeruje na svoje dve „srdcové“ témy: radikalizáciu mladých a znižovanie rizík spojených s užívaním návykových látok.

V teréne mladým ľuďom poskytuje morálnu podporu, ale aj krízovú intervenciu. S tímom kolegov realizuje workshopy k téme znižovania rizík spojených s užívaním návykových látok na ZŠ s SŠ. Ako neposlanec je členom komisie pre oblasť športu mestskej časti Petržalka.

Jana Mareková

Bojovníčka za ľudí s mentálnym postihnutím

Ako štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia Impulz – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (založené bolo v roku 2001, pôsobí na Turnianskej ulici) sa Jana Mareková dlhodobo venuje ľudom s mentálnym znevýhodnením. Jej celoživotným poslaním je snaha o premostenie sveta ľudí s mentálnym znevýhodnením so svetom väčšinovej spoločnosti prirodzenou cestou.

S klientmi sa zapája do rôznych projektov, v rámci chránenej dielne, ktorá je súčasťou OZ, vyrábajú originálne sviečky. Spolu s Kultúrnymi zariadeniami Petržalky (KZP) pripravuje výstavu To, čo nás spája, ktorá prepája ľudí s postihnutím s petržalskými základnými školami.

Stanislav Pešek

Nezištný dobrovoľník

Stanislav Pešek je predsedom OZ Dobrovoľná civilná ochrana. Hoci má trvalý pobyt mimo Petržalku, množstvo aktivít realizuje – dobrovoľnícky a nezištne – práve v tejto mestskej časti. V rámci OZ koordinuje 150 dobrovoľníkov. Spolu s nimi sa podieľal na pomoci pri zvládaní pandémie Covid-19. Po vypuknutí vojenského konfliktu u našich východných susedov pomáhali zabezpečovať humanitárna pomoc odídencom z Ukrajiny, pomoc na hranici a zabezpečovanie dočasných zariadení na ubytovanie odídencov. Podieľali sa aj na odstraňovaní následkov tornáda v ČR, na zabezpečovaní návštevy pápeža.

Stanislav Pešek je pre dobrovoľníkov vzorom. Ukazuje, že aj z mála sa dá dokázať a zrealizovať veľa dobrého. Dobrovoľníctvo nevníma len ako pomoc iným, vidí v ňom aj priestor na zvyšovanie povedomia spoločnosti o vážnych témach.

Vzdelávanie a rozvoj kritického myslenia

Agnesa Góraszová

Inšpirátorka speváckych hviezd

Agnesa Góraszová ako sólistka vystupovala s rôznymi hudobnými telesami. Od roku 1988 vyučuje spev na Základnej umeleckej škole Jána Albrechta na Topoľčianskej ulici. Počas svojej pedagogickej kariéry vychovala množstvo interpretov, ktorí sa profesionálne venujú hudbe.

Deťom vštepuje vzťah k umeniu a hudbe, umelecký vkus a precíznosť v naštudovaní hudobných skladieb. So svojimi žiakmi sa aktívne zúčastňuje medzinárodných aj domácich projektov (napr. Cultura Animi – Varšava, celoslovenská súťaž žiakov ZUŠ v komornej hre – Musica Camerata, celoslovenská súťaž žiakov audiovizuálnej a multimediálnej tvorby – Zlatá klapka). Pre mladších kolegov je veľkým prínosom a vzorom.

Janka Sebera Chládecká

Propagátorka vzdelávania seniorov

Janka Sebera Chládecká sa dlhoročne venuje vzdelávaniu seniorov. Je zakladateľkou PLUS – Petržalskej letnej univerzity seniorov, na ktorej mestská časť Bratislava-Petržalka spolupracuje s Ekonomickou univerzitou Bratislava už od roku 2019.

Je tiež zakladateľkou a riaditeľkou Petržalskej klubovne aktívnych seniorov, ktorá na Osuského ulici v Petržalke slúži od októbra 2021 všetkým záujemcom na šport, vzdelávanie, oddych aj zábavu.

Je dôležitým článkom v spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava-Petržalka a Ekonomickou univerzitou. Pre svojich kolegov a spolupracovníkov je pre svoj mimoriadne srdečný a aktívny prístup k problematike vzdelávania seniorov vzorom a inšpiráciou.

Viktor Milata

Kapacita chemického vysokého školstva

Profesor Ing. Viktor Milata, DrSc. pôsobí na Ústave organickej chémie, katalýzy a petrochémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý od roku 2017 aj vedie.

Je tiež čestným predsedom Slovenskej chemickej spoločnosti a posudzovateľom vo viac ako 20 vedeckých časopisoch a grantových agentúrach.

Za svoju prácu získal mnohé ocenenia, medzi inými Medailu M. Curie Sklodowskej udelenú Poľskou chemickou spoločnosťou vo Varšave či Čestné uznanie za dlhoročnú nezištnú podporu a pomoc škole pre zrakovo postihnutých žiakov. Tento rok mu bola udelená Čestná plaketa Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách.

> Tu môžete poslať váš HLAS

Šport a rozvoj aktívneho životného štýlu

Viliam Kálman

Ikona petržalského futbalu

Viliam Kálman celý svoj aktívny život prežil v Petržalke a viac ako 55 rokov sa venoval petržalskému futbalu.

Spolu s bratom Františkom od detstva hrávali za SKS – predchodcu Inter ZŤS a neskôr FC Petržalka. Po skončení aktívnej činnosti sa opäť vrátil na futbalový štadión v Petržalke – tentoraz ako masér A mužstva. Bol oporou ligového mužstva Artmedia Petržalka, s ktorou ako člen realizačného tímu získal dva majstrovské tituly a dvakrát vyhral Slovenský pohár. Spolupracoval s Vladimírom Weissom st., ktorý si ho vybral ako maséra aj do národného mužstva.

V závere kariéry športového maséra sa rozhodol svoje skúsenosti opäť poskytnúť svojmu klubu FC Petržalka.

Zdenko Kríž

Neúnavný propagátor stolného tenisu

V športe sa aktívne angažuje už 52 rokov – najskôr ako športový žurnalista, keď vyše dvadsať rokov pôsobil v denníku Šport. Novinársky sa venoval predovšetkým cyklistike a stolnému tenisu. Neskôr pôsobil ako významný športový funkcionár v Slovenskom stolnotenisovom zväze, Slovenskom olympijskom a športovom výbore, ako aj vo niekoľkých medzinárodných športových organizáciách. Vždy mal na zreteli najmä rozvoj mládežníckeho športu, ale aj propagáciu slovenského a bratislavského športu.

Pod jeho vedením sa stolný tenis stal jedným z najrozšírenejších športov na Slovensku a významne dnes prispieva k zdravému životnému štýlu všetkých vekových kategórií.

František Morvai

Legenda športovej žurnalistiky

František Morvai patrí k najväčším legendám slovenskej športovej žurnalistiky, srdcom aj dušou je Petržalčan. Ako novinár bol na troch olympiádach a je autorom či spoluautorom niekoľkých kníh.

Desaťročia bol kmeňovým športovým redaktorom dnes už neexistujúceho denníka Práca, niekoľko rokov pôsobil ako hovorca Slovenského zväzu ľadového hokeja a editor webstránky zväzu. Angažoval sa aj v petržalskom futbale, ako podpredseda petržalského klubu sa zasadzoval o návrat k samostatnosti petržalského klubu. Hoci sa narodil v Budapešti, od roku 1945 žil v Petržalke a okrem krátkeho času, kedy býval v inej štvrti Bratislavy, žije v Petržalke doteraz. V marci 2023 oslávil osemdesiatku.

KLIKNITE aj na tieto články:

Zdroj: bratislava.dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM