Chcete pracovať v odbornej komisii mestského zastupiteľstva? Magistrát hľadá odborníkov

Záujemcovia musia vyplniť formulár dostupný na webe hlavného mesta. Okrem kontaktných údajov musia priložiť aj svoj profesijný životopis.

Ilustračný obrázok k článku Chcete pracovať v odbornej komisii mestského zastupiteľstva? Magistrát hľadá odborníkov
Zdroj: TASR

Hlavné mesto hľadá z radov občanov odborníkov, ktorí majú záujem pracovať v odborných komisiách bratislavského mestského zastupiteľstva. Záujemcovia sa môžu prihlásiť za člena komisie do 18. januára. Bratislavská samospráva o tom informuje na svojom webe.

Desať komisií

Prihlášku môžu občania zasielať mestu mailom na oor@bratislava.sk. Členmi sa môžu stať v komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta, komisii územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby, komisii dopravy a informačných systémov, komisii pre školstvo, vzdelávanie a šport, komisii kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia, komisii sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania, komisii pre ochranu verejného poriadku a v komisii pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu.

Záujemcovia musia vyplniť formulár dostupný na webe hlavného mesta. Okrem kontaktných údajov musia priložiť aj svoj profesijný životopis.

Pri mestskom zastupiteľstve v Bratislave funguje v tomto volebnom období 2018 – 2022 desať komisií. Okrem spomenutých je tu aj komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a mandátová komisia.

Zdroj: TASR