Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj sú o krok bližšie k spoločnej integrovanej verejnej doprave

Predseda BSK Juraj Droba a predseda TTSK Jozef Viskupič podpísali memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je spustenie integrovaného systému verejnej dopravy.

Spustenie integrovaného systému verejnej dopravy medzi Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) a Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) pomaly napreduje. V tejto súvislosti podpísali vo štvrtok 18. októbra predseda BSK Juraj Droba a predseda TTSK Jozef Viskupič memorandum o spolupráci. Týmto dokumentom sa majú odbúrať administratívne bariéry pri spolupráci oboch krajov v rámci projektu.

Plán integrácie krajov

„Dnešným dňom môžu naše odbory dopravy začať naplno spolupracovať na tom, aby pripravili zmysluplný plán integrácie oboch krajov. To, že je nevyhnutná a dôležitá, nemusíme vôbec zdôrazňovať,“ uviedol Droba. Podotkol, že preprava je intenzívna nielen obojsmerne medzi najväčšími mestami, ale aj smerom k ďalším mestám v rámci týchto krajov.

Za pravdu mu dáva aj šéf Trnavského kraja. Ten poukázal na intenzívnosť dopravy v rámci regiónu aj smerom na Záhorie, v strednej časti na trnavsko-hlohovecko-piešťanský smer a na juhu regiónu smerom na Dunajskú Stredu, Galantu či Šamorín. Podľa neho treba začať spolupracovať na úrovni krajov a všetkých dopravcov na ich území, nevyhnutná je tiež spolupráca so štátom.

„Ak sa dohodnú štát, mestá a kraje a pripravia koncept, ako bez zbytočných prestojov, administratívnych chýb a parazitovania troch entít navzájom spolupracovať, tak cieľ dokážeme naplniť,“ poznamenal Viskupič. Tým cieľom je, aby aspoň desať percent cestujúcich prešlo z individuálnej do verejnej dopravy.

Podpis memoranda pozitívne hodnotí aj Bratislavská integrovaná doprava (BID), ktorá je koordinátorom Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK). „Podpis memoranda znamená v praxi most pre spoluprácu s ďalším objednávateľom dopravných výkonov, a to Trnavským samosprávnym krajom,“ povedala Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka BID.

Z Trnavy do Bratislavy

BID je v súčasnosti zapojená do projektu SubNodes ako jeden z deviatich partnerov zo šiestich krajín EÚ. Jeho cieľom je skvalitnenie prepojenia verejnou osobnou dopravou medzi dopravným uzlom siete TEN-T a sekundárnymi dopravnými uzlami. V tomto prípade ide o zapojenie železničného uzla Trnava do IDS BK a zároveň o vypracovanie štúdie realizovateľnosti zavedenia systému do celého Trnavského kraja.

„Pre analytickú časť tohto dokumentu využijeme dáta od mobilných operátorov, aby sme mali informácie o skutočných pohyboch obyvateľov na území v oboch krajoch. Tie budú podkladovým materiálom pre plánovanie dopravnej obsluhy, a teda aj samotnej štúdie,“ priblížila Horčíková.

O konkrétnych termínoch je podľa nej zatiaľ predčasné hovoriť. Známe je len zapojenie železničného uzla Trnava do IDS BK, a to v druhej polovici roka 2019. „Ďalšie termíny a odpovede dajú štúdia realizovateľnosti a rokovania s partnermi. Kraje čaká aj obstarávanie nových dopravcov. Takže až následne budeme schopní hovoriť o termínoch,“ doplnila Horčíková.

Prax by však následne mala ponúknuť rovnaké služby pre cestujúcich z oboch krajov ako využívajú v súčasnosti obyvatelia bratislavského regiónu. „Na jeden cestovný doklad by mohli docestovať až do Bratislavy a na jeden lístok by, samozrejme, cestovali aj po Bratislave,“ dodala Horčíková.

Zdroj: TASR
Zdroj: TASR