Bratislavské NAJ: Viete, ktorá je najužšia ulička v hlavnom meste?

Mnohí z vás ňou prechádzali už niekoľkokrát. Baštová ulica je považovaná za najužšiu ulicu v Bratislave. Okrem toho ukrýva aj zaujímavé príbehy.

Baštová ulica v historickom centre mesta patrí medzi najnavštevovanejšie uličky Bratislavy. Nachádza sa medzi ulicami Kapucínska, Klariská a Michalská. Jej vývoj do súčasnej podoby trval dlhé stáročia. Charakteristická je svojimi stredovekými oblúkmi pri vyústení na Michalskú ulicu.

Katova ulica

Ulica bola budovaná pozdĺž mestských hradieb. Domy, ktoré sú na strane k Hlavnému námestiu boli postavené už v priebehu 13. až 14. storočia. Domy na opačnej strane vznikali až koncom 18. storočia, kedy sa rušili hradby a na ich miestach mohli vyrásť obytné domy.

Baštová ulica neniesla vždy svoj terajší názov. Prvé pomenovanie je z roku 1440, kedy sa volala Schlosser-Gasse (Zámočnícka). Úzku uličku volali istý čas aj Katovou ulicou, lebo tu vlastnil dom mestský kat, ktorý v ňom žil aj so svojimi pomocníkmi. Až na konci 18. storočia sa objavilo pomenovanie Zwinger-Gassel (Baštová). K poslovenčeniu názvu prišlo v roku 1921.

Parný kúpeľ

Zaujímavosťou je, že kedysi sa na rohu Baštovej a Klariskej nachádzal tzv. kúpeľ mníšok. V roku 1464 vlastnila kúpeľ bohatá meštianska rodina Flinsovcov a bol známy ako mestský parný kúpeľ. Neskôr už patril mestu a zo starého kúpeľného domu postavila židovská náboženská obec rituálny kúpeľ.

V súčasnosti na Baštovej ulici sídlia galérie, reštaurácia či hotel. Ulička je vyhľadávanou trasou turistov a jej zákutia sa častokrát stávajú objektami fotografov.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk