Bratislavská parkovacia politika zostáva naďalej v platnosti len na papieri

Poslanci ešte stále neschválili dodatok štatútu hlavného mesta upravujúci deľbu kompetencií mestských častí a magistrátu v parkovacej politike.

Celomestská parkovacia politika v Bratislave, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo v decembri minulého roka a do platnosti vstúpila začiatkom marca, ostáva naďalej len na papieri. Stále sa totiž neschválil dodatok štatútu hlavného mesta upravujúci deľbu kompetencií mestských častí a magistrátu v parkovacej politike. Hoci o ňom mali vo štvrtok 30. marca diskutovať mestskí poslanci, bratislavský primátor Ivo Nesrovnal ho z programu zastupiteľstva stiahol.

Zmena štatútu mesta

Primátor svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že je potrebné isté nejasnosti ešte dorokovať. Prijatie tohto dodatku je pritom podľa Nesrovnala posledný úkon, aby sa nové pravidlá parkovania v Bratislave stali realitou. „Ostáva posledný politický krok, a tým je zmena štatútu hlavného mesta, ktorý znamená, že mesto zverí svoje komunikácie I. a II. triedy mestským častiam, aby tieto mohli na svojom území vytvoriť jednotný systém,“ vysvetlil primátor.

Dodatok k štatútu upravuje deľbu kompetencií hlavného mesta a bratislavských mestských častí vo veci užívania komunikácií I. až IV. triedy. Zároveň splnomocňuje mestské časti schváliť všeobecne záväzné nariadenie v miestnom zastupiteľstve. Jeho obsahom bude najmä úprava výšky úhrady za dočasné parkovanie, spôsob platenia úhrady a preukázania jej zaplatenia.

V utorok 28. marca upozornili mestskí poslanci – starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová, prednosta Miestneho úradu v Karlovej Vsi Ján Hrčka a starosta Vajnôr Ján Mrva, že pripravovanú celomestskú parkovaciu politiku v Bratislave sprevádza netransparentný proces a priveľa rizík, ktoré bratislavský magistrát ignoruje.

Audit je vraj v poriadku

Komunikácia medzi magistrátom, mestskými časťami a verejnosťou o parkovacej politike je podľa Čahojovej v posledných mesiacoch úplne zastavená. Znepokojuje ju aj audit k parkovaniu, okolnosti jeho získania a uzavretia zmluvy. Taktiež aj to, že dôležité časti auditu nie sú prístupné verejnosti.

„Je to materiál, na ktorý sa odvoláva mesto pri zavádzaní rezidenčného parkovania a obávame sa, že poslanci hlavného mesta, ktorí budú rokovať o dodatku štatútu k parkovaniu, tento materiál nepoznajú a nevedia o čom budú hlasovať,“ upozornila.

Nesrovnal tieto tvrdenia odmieta. Proces prípravy nariadenia a dodatku štatútu hlavného mesta k parkovacej politike podľa jeho slov prebiehal viac ako rok a pol a v spolupráci s mestskými časťami. Audit k parkovaniu bol podľa jeho slov pripravený transparentne, a tiež bol predstavený poslancom.

„Je na webovej stránke mesta, čiže každý sa môže pozrieť. Nezverejnené sú iba niektoré pasáže, ktoré chceme použiť ako podklady k verejnému obstarávaniu. Keby sme ich zverejnili, tak by sme poškodili mesto. Po verejnom obstarávaní budú zverejnené,“ podotkol primátor.

Mestskí poslanci začiatkom decembra 2016 schválili zavedenie jednotnej parkovacej politiky v Bratislave od marca tohto roka. Táto regulácia parkovania sa však v bratislavských uliciach ešte neprejavila. V parkovaní v meste však má nastaviť jasné pravidlá, zvýhodniť Bratislavčanov a spraviť poriadok vo verejných priestranstvách. Bratislavské mestské časti sa budú po schválení dodatku štatútu môcť rozhodnúť, či do tejto parkovacej politiky vstúpia.

Zdroj: TASR

Odporúčame