Rôzne

Bratislava si plánuje založiť vlastnú nadáciu, podporovať má kultúru i komunity

Nadácia mesta Bratislava má v prvom roku umožniť efektívnejšie prepojiť prierezové témy kultúry a komunít do jedného celku.

Ilustračný obrázok k článku Bratislava si plánuje založiť vlastnú nadáciu, podporovať má kultúru i komunity
Foto: Karol Srnec / Zdroj: ephoto.sk

Mesto Bratislava si plánuje založiť vlastnú nadáciu na podporu občianskych aktivít v meste, ako aj na poskytovanie finančných prostriedkov formou grantov.

Rozvoj kultúry

Nadácia má byť nástrojom napĺňania verejných politík mesta a v prvom roku fungovania má byť zameraná najmä na rozvoj kultúry a komunitného života. Vyplýva to zo zámeru mesta, o ktorom bude v týchto dňoch rokovať mestská finančná komisia, mestská rada a v novembri by mali o ňom rozhodovať mestskí poslanci.

Založenie Nadácie mesta Bratislava je podľa samosprávy v súlade s programovým vyhlásením bratislavského primátora Matúša Valla a mestských poslancov na roky 2019 až 2022. V ňom zástupcovia mesta avizujú, že Bratislava plánuje vytvoriť moderný a efektívny grantový systém na podporu kultúry.

„Nadácia by svojou činnosťou nahradila existujúci grantový program mesta na podporu kultúry Ars Bratislavensis, s potenciálom (po širšej diskusii) rozvíjať sa o ďalšie oblasti podpory. Potenciál rozvoja v prvých rokoch činnosti nadácie predstavuje grantovanie v ďalších témach, prostredníctvom vytvorených nadačných fondov,“ priblížilo mesto vo svojom zámere. Zároveň by prostredníctvom nadácie chcela samospráva podporovať komunitný život, ako aj neformálne iniciatívy zastúpené jednotlivcami.

Mimo úrad

V navrhovanej nadačnej listine mesto píše, že nadácia má podporovať aj rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, vedy, vzdelania a inovácií, občianskych aktivít, ochranu životného prostredia, ochranu zdravia, ochranu práv detí a mládeže, či podporovať rozvoj športu.

Magistrát priznáva, že zabehnutie takto nastaveného dotačného mechanizmu bude v praxi vyžadovať množstvo finančných i personálnych kapacít a prinesie administratívnu záťaž. Tvrdí, že je efektívnejšie túto činnosť vysunúť mimo úrad.

„Postupné zabiehanie mechanizmu v praxi ukáže, ako administratívne náročné je takýto grantový systém implementovať. Aj preto je dobré časť dotačnej politiky mesta (nie celú kompetenciu) z úradu vysunúť do flexibilnejšie fungujúcej organizácie založenej mestom za účelom grantovania, ktorej činnosť nastavia ľudia s odborným know-how v téme,“ vysvetľuje mesto.

Nadácia mesta Bratislava

Nadácia má v prvom roku umožniť efektívnejšie prepojiť prierezové témy kultúry a komunít do jedného celku. Vypracovanú má mať programovú stratégiu platnú na tri roky, respektíve výhľadovo na päť rokov, spolu s finančným plánom pre grantové a operačné programy pre všetky oblasti života v meste, ktoré bude nadácia napĺňať v súlade s jej poslaním.

„Členovia orgánov nadácie, ako aj jej pracovníci sa budú pri svojej činnosti a napĺňaní poslania nadácie riadiť prijatým etickým kódexom. Nadácia bude mať tiež vypracované pravidlá prevencie konfliktu záujmov,“ deklaruje mesto. Nadácia bude podľa samosprávy profesionálne spravovaná, postavená na transparentnom a efektívnom prerozdeľovaní zdrojov.

Hlavné zdroje na činnosť bude nadácia získavať od zakladateľa nadácie, a teda od hlavného mesta. Ďalším zdrojom má byť asignácia dvoch percent z daní, ako aj zdroje z ďalších spoločností, od ktorých nadácia získa podporu na svoju činnosť. Náklady na prevádzku nadácie v roku 2020 sa plánujú minimálne na grantové programy v oblasti kultúra – 500-tisíc eur, v oblasti komunita – 50-tisíc eur. Pri alokácii 550-tisíc eur, bude tvoriť 63 179 eur na administráciu a prevádzku nadácie. V roku 2021 ráta mesto s alokáciou 800-tisíc eur.

Ak chcete dostávať pravidelný prísun čerstvých správ z Bratislavy a okolia, sledujte nás na Facebooku, Instagrame a Twitteri.

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie