Autá v chránenej krajinnej oblasti? Vinník sa môže dostať až na rok do väzenia

Určite ste už aj vy na potulkách prírodou videli vodičov, ktorých drzosť nemá hranice. Niektorí sa neobávajú na aute zájsť až hlboko do lesov, hoci aj v chránenom území.

Drzosť niektorých vodičov v lesoch a pri riekach v chránených oblastiach nemá obdobu. Možno ste aj vy boli neraz svedkami toho, ako sa hlúčik ľudí zabáva pri hlasnej hudbe v chránenej oblasti, priamo pri svojej dodávke, do ktorej si naložili príslušenstvo na piknik. Ak takýchto „tiež turistov“ zbadáte, nie ste bezmocní.

Na rok „do chládku“

Napriek tabuliam označujúcim napríklad chránenú krajinnú oblasť a chránené vtáčie územie a tiež dopravnému značeniu so zákazom vjazdu sa do týchto lokalít niektorí ľudia predsa len odvážia vojsť autom či motorkou.

Polícia preto často kontroluje dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny a zákona o lesoch. Výnimočná nie je ani kontrola chránených oblastí z vrtuľníka Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR. Muži zákona potom zasahujú najmä pre trestné činy porušovania ochrany rastlín a živočíchov.

„V prípade obvinenia a preukázania viny je možné za takýto skutok uložiť trest odňatia slobody až na jeden rok,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Trnave Martina Kredatusová.

Posielajte fotografie

Čo sa deje v chránenom území nie je ľahostajné ani správe CHKO Dunajské luhy. „Veľa ľudí je u nás, bohužiaľ, zvyknutých jazdiť motorovými vozidlami v našich chránených územiach. V nivách Dunaja alebo Moravy je toto naozaj veľmi časté a aj preto budeme intenzívne riešiť územia v našej správe,“ píše Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) na sociálnej sieti.

„Prosíme tiež ľudí, ktorí zistia prítomnosť motorových vozidiel v chránených územiach, aby toto fotograficky zadokumentovali a poslali podnet nám alebo priamo na políciu,“ pripomína správa CHKO Dunajské luhy na svojej facebookovej stránke.

Celková výmera národnej sústavy chránených území v Slovenskej republike klasifikovaných stupňami ochrany (2. až 5. stupeň ochrany, teda veľkoplošné chránené územia, maloplošné chránené územia, ich ochranné pásma vyhlásené alebo stanovené zo zákona a bez ochranných pásiem jaskýň) je 1 147 059 hektárov, čo predstavuje 23,39 % z územia Slovenska.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk