Správy Samospráva

Aký bude ďalší osud územného plánu zóny Krasňany? Rozhodnú o tom poslanci

Odborníci aj verejnosť v rámci mestských častí považujú vypracovávanie územných plánov zón za najúčinnejší spôsob na zabránenie neželanej výstavby v stabilizovaných územiach.

Ilustračný obrázok k článku Aký bude ďalší osud územného plánu zóny Krasňany? Rozhodnú o tom poslanci
Zdroj: Bratislava - Rača

Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Rača budú v utorok 23. októbra poslanci rokovať o ďalších krokoch súvisiacich s pokračovaním procesu obstarávania Územného plánu zóny Krasňany (UPNZ Krasňany).

Podania a pripomienky

K návrhu bolo doručených 270 podaní od fyzických osôb s takmer 700 pripomienkami, ktoré sa týkajú najmä návrhu dopravnej infraštruktúry (chodníky, cyklotrasy, riešenia statickej a dynamickej dopravy), návrhu verejnoprospešných stavieb – hlavne hromadné garážové objekty a návrh na ich odstránenie v prospech nových hromadných garážových objektov, počtu parkovacích miest v stabilizovanej zóne, umiestňovania športových plôch a ihrísk do vnútroblokov či riešenia revitalizácie zelene.

Doručené boli na druhej strane aj pripomienky a námietky právnických osôb ako vlastníkov pozemkov v predmetnej zóne, pojednávajúce o obmedzovaní ich vlastníckych práv znemožnením výstavby na ich pozemkoch, ako je navrhnuté v predloženom dokumente.

Územný plán zóny

„Obstaranie územného plánu zóny sme začali na podnet obyvateľov a poslancov, aby sme do budúcnosti zamedzili pokusom o výstavbu v stabilizovanej zóne Krasnian. Celý proces spracovania UPNZ bol realizovaný pod dohľadom tohto zastupiteľstva, preto som presvedčený, že aj o ďalšom postupe vyhodnocovania pripomienok, prípadne o zastavení celého procesu obstarania UPNZ Krasňany, majú rozhodnúť súčasní poslanci,“ vysvetlil starosta Peter Pilinský dôvod predloženia návrhu na rokovanie zastupiteľstva.

Poslanci dostanú možnosť vybrať z dvoch možností ďalšieho postupu: Prvou je úplné zastavenie procesu obstarávania UPNZ, druhou pokračovanie v procese s vypustením pasáže o verejnopros­pešných stavbách – hromadné garáže a s tým súvisiaca prístupová komunikácia a asanácie.

Rozpracovaný dokument UPNZ Krasňany bol predložený Komisii životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy už v novembri 2017. Poslanci nevzniesli voči jeho zneniu námietky a tá istá komisia ho v máji 2018 pred pripomienkovaním verejnosti zobrala na vedomie. Následne začalo verejné prerokovanie v termíne jún a júl 2018 s prezentáciou spracovateľa.

V záujme vytvorenia priestoru na získanie pripomienok obyvateľov starosta Pilinský predĺžil termín na pripomienkovanie o ďalších 30 dní.

Zabránia výstavbe?

Odborníci aj verejnosť v rámci bratislavských mestských častí považujú vypracovávanie územných plánov zón za najúčinnejší spôsob na zabránenie neželanej výstavby v stabilizovaných územiach. Obstarávanie UPNZ Krasňany a tiež Východné sa z rovnakých dôvodov v Rači začalo už v roku 2014.

Hlavným dôvodom bola požiadavka stabilizovať obytné územia, spodrobniť zásady priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb, verejného dopravného a technického vybavenia, oproti tomu, ako sú v súčasnosti stanovené v Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
======= >>>>>>> c6e424c361d8f27037ade60c6234148f30c95479