Aká je pravda o pôvode tiel na výstave Body the Exhibition v Bratislave?

Od dnešného dňa môžete v Bratislave vidieť výstavu mŕtvych tiel, ktorá vyvoláva protichodné reakcie.

V bratislavskej Incheba Expo Aréne môžete od dnešného dňa navštíviť veľmi kontroverznú exhibíciu Body the Exhibition. Priamo na skutočných ľudských telách ukazuje, ako fungujú jednotlivé orgány.

Prenasledovaní

Niektoré organizácie, ktoré sa k výstave stavajú negatívne, však predpokladajú, že vystavované telá patria prenasledovaným nasledovníkom Falun Gongu a v menšej miere Ujgurom, Tibeťanom a podzemným kresťanom.

Marek Tatarko zo Slovenskej Asociácie Falun Gong žiadal v roku 2012, kedy bola v Bratislave podobná výstava, organizátorov, aby preukázali pôvod vystavovaných tiel. Ako uviedol na dnešnej (10. 8. 2017) tlačovej konferencii, „existujú vážne obavy, že vystavované telá patrili osobám, ktoré čelia v Číne prenasledovaniu – disidentom, politickým väzňom, praktizujúcim Falun Gongu a ďalším zraniteľným skupinám.“

Jedinou dostupnou odpoveďou bolo, že „telá pochádzajú z Číny, kde boli legálnym spôsobom darované Dalian Medical University, Dalian. Splnomocnenec predložil kópiu certifikátu o legálnosti nadobudnutia exponátov,“ uviedol Tatarko. Ľudia, ktorých telá sú vystavované, zomreli údajne prirodzenou smrťou a splnomocnenec uviedol, že všetky ohlasovacie povinnosti v súvislosti s výstavou boli splnené.

Pôvod tiel

„Toto nie je spor o tom, čo sa komu páči alebo nepáči. Keby to bolo iba v polohe, že mne sa niečo nepáči, nesedel by som za týmto stolom a neangažoval by som sa medzi kritikmi výstavy. Táto výstava má vážnejší rozmer. Ide tu o základné ľudské práva, a to prinajmenšom z dvoch aspektov – ľudská dôstojnosť a zaobchádzanie s mŕtvym ľudským telom takýmto spôsobom je nemorálne a druhým aspektom je pôvod tiel,“ povedal Ondrej Dostál z Občianskej konzervatívnej strany (OKS).

Ako dodal, existujú vážne pochybnosti o tom, že ľudia, ktorých telá nájdeme na výstave, dali súhlas na takéto použitie ich tiel po smrti. „Telá majú pôvod v komunistickej Číne, kde sa masovo porušujú ľudské práva,“ dodal.

Rovnako Jana Skovajsová z organizácie Lidská Práva Bez Hranic sa domnieva, že ľudské telá vystavované na výstave neboli získané legálnou cestou. „Za alarmujúce považujeme aj to, že výstava je organizovaná za evidentne komerčným účelom – vyberanie pomerne vysokého vstupného, masová propagácia v televízii a na bilboardoch, slogany na výstavu majú nádych senzácie: „Výstava, ktorá zmení váš život“ a pod. Výstava tiež vytvára zdanie, že je v oblasti medicíny prospešná,“ priblížila Skovajsová s tým, že samotná Česká anatomická společnost sa stavia k výstave negatívne a výstavu v Českej republike nepodporuje žiadna z veľkých lekárskych či anatomických inštitúcií.

Výzva

Slovenská Asociácia Falun Gong, Lidská Práva Bez Hranic, Občianske konzervatívna strana a Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika vyzývajú štátne orgány, aby konali.

„Vyzývame Ministerstvo školstva, aby informovali školy o pôvode tiel na výstave Body the Exhibition, aby sa učitelia, študenti a žiaci a ich rodičia mohli o prípadnej návšteve výstavy rozhodnúť s vedomím týchto skutočností, Ministerstvo zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva, aby preverili, či výstava neporušuje zákon o pohrebníctve, Dohovor o ľudských právach a medicíne a iné právne predpisy a medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná a Generálnu prokuratúru, aby preverila, či v súvislosti s výstavou nebola naplnená skutková podstata trestného činu Hanobenia mŕtveho,“ uviedol na záver Dostál.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame