Nedeľa 21. júl 2019 Daniel  24 °C
Maros Palesch Rôzne

Zimná údržba v hlavnom meste

Mesto Bratislava plánuje začiatok zimnej služby na komunikáciách vo svojej správe približne od 1. decembra 2010 – v závislosti od vývoja počasia.

Jej dodávateľom bude spoločnosť A.R.K. technické služby, s.r.o., ktorá vyhrala verejnú súťaž. Tohtoročná údržba by tak mala byť lacnejšia, zmenou podmienok rajonizácie a pod. by mala byť zároveň aj efektívnejšia a rýchlejšia. Verejná súťaž na dodávku týchto služieb sa s použitím elektronickej aukcie uskutočnila s historicky najväčšou predpokladanou hodnotou 72 mil. eur (bez DPH) v rámci slovenských miest a obcí. Aj tento rok mesto pokračuje v tzv. ekozime.

Zimná služba na komunikáciách a verejných priestranstvách sa spravidla začína medzi 15. novembrom až 20. decembrom. Jej ukončenie je medzi 28. februárom až 31. marcom. Hlavné mesto má však v prípade náhleho zhoršenia počasia na základe dohody s dodávateľom k dispozícii pohotovostnú techniku. Predbežne mesto počíta s 90-dňovou zimnou pohotovosťou.

Na zvládnutie zimnej údržby komunikácií bude mať mesto k dispozícii 54 ks sypačov s pluhom a inú techniku a 61 ručných pracovníkov.

Hlavné mesto bude vykonávať zimnú údržbu na komunikáciách v dĺžke 449, 07 km, čo predstavuje 4 131 551 m2 a zimnú údržbu námestí, verejných priestranstiev, chodníkov, lávok a mostov vo výmere 357 643 m2. Rovnako tak 249 zastávok MHD s výmerou 29 991 m2 a 1 228 priechodov pre chodcov.

Na zimnú údržbu komunikácií hlavné mesto rezervovalo finančné prostriedky vo výške 5 220 000 €, ich priebežné čerpanie a konečná výška nákladov však bude závisieť od vývoja počasia. Počas ostatnej zimnej údržby – november 2009 až marec 2010 mesto realizovalo 38 celomestských a 272 lokálnych zásahov, stálo to cca. 4 950 tis. eur. Mesto plánuje ušetriť aj počas tejto sezóny.

Dodávateľ Hlavné mesto zabezpečí zimnú údržbu komunikácií prostredníctvom zmluvného dodávateľa, ktorý vyhral verejnú súťaž: cestari Dodávateľ zastreší celú Bratislavu – teda nie tak, ako to bolo rozdelené pred tým – podľa rajónov. Mesto si od toho sľubuje rýchlejší, hospodárnejší a efektívnejší zásah.

Súťaž sa realizovala na základe elektronickej aukcie, zmluva je podpísaná na 8 rokov. Rozhodujúcim kritériom bola cena ponúkaných služieb – mesto malo záujem ušetriť minimálne 10% nákladov, čo sa podarilo, keďže úspora je odhadnutá na 13,67%.

V súvislosti s kontrolou Úradu verejného obstarávania (ÚVO): hlavnému mestu bolo 4. októbra 2010 doručené rozhodnutie ÚVO, že vykonanou kontrolou nezistil porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri zákazke Letná a zimná údržba komunikácií a údržba dopravnej zelene a súčasne zrušil predbežné opatrenie, ktorým pozastavil postup hlavného mesta pri zadávaní predmetu zákazky. Hlavné mesto preto dokončilo verejnú súťaž elektronickou aukciou ako bolo pôvodne plánované. Verejná súťaž na dodávku služieb sa s použitím elektronickej aukcie uskutočnila s historicky najväčšou predpokladanou hodnotou 72 mil. eur (bez DPH) v rámci slovenských miest a obcí.

Ekozima v Bratislave Na posyp komunikácií je pripravených 7 000 t soli, 1700 t priemyselnej soli zvlhčenej solmagom a 770 t solmagu.

Aj tento rok mesto pokračuje v tzv. ekozime, čiže na skoro polovici všetkých ošetrených komunikácii použije výlučne solmag, resp. solmag zmáčaný priemyselnou soľou. Mesto tento krok vníma ako efektívnejšiu technológiu ošetrovania cestných povrchov v zimnom období, keď nebudú narúšané soľou, čím by sa malo tvoriť menej výtlkov, výmoľov a pod.

V zimnom období hlavné mesto zabezpečuje zvýšenú kontrolu jednotlivých lokalít a 24-hodinové spojenie štábu zimnej služby. Aj v tomto roku bude pokračovať spolupráca s Národnou diaľničnou spoločnosťou a. s., Krajským dopravným inšpektorátom a Mestskou políciou v Bratislave.

Účelom tzv. zimnej pohotovosti je zmierňovať dopady nepriaznivých vplyvov poveternostných podmienok na zjazdnosť a schodnosť komunikácií.

Zdroj: Magistrát hl. m. Bratislavy

Tento článok nie je možné komentovať.